NOVI ODNOSI UZ NEREŠENE STARE PROBLEME


Predsednik srpske vlade dr. Mirko Cvetković sa stiskom ruke
sa predsednikom slovenske vlade Borisom Pahorom

Odnosi između zemlje Srbije i Slovenije ocenjuju se veoma dobrim. Brojna nerešena pitanja ostaju i dalje u pisaćim policama,  diskriminacije do srpske još nepriznate manjine u Sloveniji takođe nije došlo na vrstu. Dakako, osmehi na licima, tome istinito neće doprineti.

Logično i činjenično, vlade su da vladaju, a zakoni su da se popravljaju i menjaju. Predsednik srpske vlade, dr. Cvetković, je nakon obavljenih državnih poseta sa slovenskim kolegom Pahorom prihvatio i naše predstavnike Saveza srpske dijaspore Slovenije.
Predstavnici delegacije navedene dijaspore bili su: general u penziji, Milan Aksentijević (predstavnik srpske dijaspore Slovenije za maticu Srbiju), njegov zamenik Nikola Vlahović, univ. dipl. Ing., te predstavnik dijaspore u Savezu srpske dijaspore Slovenije, Igor Mitić, preostali delegati Radovan Milić (generalni sekretar navedenog saveza dijaspore) i njen predsednik Saša Gajić, univ.dipl.polit., bili su opravdano odsutni.

 

Dopisnica: Duška Marjanović