Piše: Milica Đukić

MALI REČNIK INTERNETA

Razvoj Interneta je u srpski jezik uveo neke nove reči. Evo jednog malog rečnika, koji je pokušaj da se navedu one reči koje su najčešće u upotrebi u javnom govoru. Neke od njih su dovoljno stabilne (npr. računar) dok za novije  (npr. web site, e-mail) još uvek ne postoji jedinstveno mišljenje. Francuzi su doneli zakon po kome je upotreba reči “e-mail” zabranjena u državnim institucijama. Da li neko može da “naredi” sta će se koristiti ili će, po običaju, o tome odlučiti vreme.
Primer:

Na netu, poruke vlasniku sajta putem mejla se obično šalju tako što se pritisne link koji se nalazi na vrhu naslovne strane. Iza toga se od vas traži da se prijavite, što podrazumeva da već imate otvoren nalog na tom sajtu. Na mreži se treba čuvati virusa, koji mogu lako da onesposobe vaš računar.
Američka kompjuterska kompanija Epl (Apple) je saopštila da se nada da će njen novi proizvod ajfon (iPhone) postati novi široko popularni tehnološki izum širom sveta. Reč je o maloj, elegantnoj spravici koja je kombinacija mobilnog telefona sa neprekidnim pristupom internetu, kao i video i muzičkog plejera. Sve četiri funkcije su korisniku dostupne preko ekrana veličine osam i po centimetara. Inače Epl je prodao oko sedamdeset miliona primeraka ajpoda, muzičkog plejera.

IZGOVOR SRPSKIH IMENA I PREZIMENA NA ENGLESKOM JEZIKU

U engleskom jeziku ne postoje naša slova: ђ, ћ, љ i њ

a= a, б= b, в= v, г= g, д= d, ђ= j, e= e, ж= zh, з= z, и= i, j= y, к= k, л= l, љ=ly, м= m, н= n,
њ=ny, o= o, п=p, р= r, с= s, т= t, ћ= tch, у= u, ф= f, х= h, ц= ts, ч= ch, џ= dj, ш=sh, ch

Jovičiċ >> Yovichich
Hadziċ >> Hadjich
Djordjeviċ >> Јorjevich
Ljiljana >> Lyilyana