Članovi SKHD »DESANKA MAKSIMOVIĆ« iz Celja  12. decembra sa prijateljima i predstavnicima društava iz sastava krovne organizacije SAVEZA SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE su uz bogatu srpsku kulturno-umetničku prezentaciju sveli ovogodišnje  aktivnosti, čija uspešnost je posebno ove godine donela vidne kulturno-umetničke rezultate.
Bilo je to veselo druženje uz ambasadora Predraga Filipova, koje se ljubazno odazvao pozivu organizatora. Pre početka kulturno – umetničkog programa sa većinom prisutnih predstavnika društava u sklopu Saveza srpske dijaspore Slovenije obavljen je i  razgovor sa ambasadorom, koji je između ostalog objašnjavao i odgovarao na brojna pitanj, kao što su: organizovanost Srba u Sloveniji, nedavno donešenog Zakona dijaspore, te organizovanja nastavnog programa srpskog jezika u slovenskim osnovnim školama, kod čega je zamolio i našu saradnju. Predstavnici prisutnih srpskih društava iz sastava Saveza srpske dijaspore bili su sledeći: predsednik SKHD »Desanka Maksimović« Đuro Tešanović, predsednik SKD »Maribor« Borislav Janković,  predsednik Udruženja srpskih književnika Slovenije Saša Gajić,
Predsednikdruštva Srpska kulturna zajednica Petar Končar, podpredsednik SUS »Stevan Sinđelić« Željko Kokanović, predsednik Sportskog kluba »Srpska Dijaspora« Danijel Kopranović, predsednik SUS »Obilić« Milorad Savić, predsednik SUS »Crni Đorđe« Petar Stojanović, preostali predstavnici društava iz sastava Dijaspore bili su opravdano odsutni. 

Prezentaciju je otvorio predsednik društva Đuro Tešanović, pozdravio prisutne, a posebno njegovu eskelenciju Predraga Filipova – ambasadora R. Srbije u Ljubljani, te predstavnike srpskih društava u sklopu Saveza srpske dijaspore Slovenije sa njenim predsedenikom Sašom Gajićem. Nakon čega je zamolio ambasadora g. Filipova da se obrati prisutnima, što je ljubazno i prihvatio, srdačno pozdravivši prisutne te im zaželeo srećne i zdrave predstojeće novogodišnje i božićne praznike.

Kulturno – umetnički program je obuhvatao:

a)    pevačke grupe SKHD »Desanka Maksimović«,
b)    folklorne grupe SKHD »Desanka Maksimović«,,
c)    recitatorske pesme članova Udruženja srpskih književnika iz Slovenije,
d)    dramski deo »ZORKA« u izvođenju dramske umetnice mag. Vesne Anđelković.

Vođenje kulturno – umetničkog programa preuzela je glumica Vesna Anđelković.

Prisutni su sa velikom pozornošću pratili veoma zanimiv kulturno-umetnički program koji je trajao oko dva sata. Svoje pesme je recitovao i Petar Stojanović Dodatno oduševljenje kod recitovanja pesama autora Saše Gajića je obavila mala Sara Gajić »SRPSKI JEZIK« i mali Aleksa Anđelković »SRBIN BITI«, inače prelepi sinčić od dramske umetnice Vesne Anđelković. Prisetih se starih izreka – neće iver daleko od klade – pa i sin već glumi za mlade.

  • Piše: Duška Grahovac