Kontakt

Adresa

Celovška cesta 134

Linhartova cesta 13

Ljubljana, Slovenija

Telefoni

+386 (0) 5903 – 7044

predsednik
Saša Gajić
00386 (0) 41/369-457

podpredsednik
Igor Mitić
00386 (0) 31/883-675

generalni sekretar
David Tepić
00386 (0) 51/456-557

KONTAKT FORMA