Cenjeni članovi, pridruženi članovi i prijatelji, oni koji niste iz svojih subjektivnih ili objektivnih razloga bili učesnici Kongresa stranke SSSS održanog  02. decembra u Celju.

Za novoga predsednika stranke jednoglasno je potvrđen Igor Mitić iz Celja.

Stranka je na svom kongresu potvrdila i sve druge potrebne funkcije vodstva.

Kongres je potvrdio  i prečišćeni tekst novoga statuta stranke, kao i program stranke.

Dosadašnji predsednik stranke Saša Gajić, kojem je istekao četverogodišnji vremenski rok. Gajić je čestitao novom predsedniku stranke Mitiću kao i svim novo potvrđenim u organe vodstva stranke. Između ostaloga je dodatno dogovoreno, da vodstvo stranke SSSS redovno prati kulturna i politička događanja u Sloveniji i da po potrebi odreagira sa organizovanjem ako bude potrebno i masovnih protesta. Poznato je, da su Srbi u Sloveniji i onako  najbrojnija nepriznata manjina 212.000.  Lj.Z.