Godišnji međunarodni  VIII tradicionalni takmičarski pevački i harmonikaški festival »SRPSKOGA FOLKLORA EU«, “ZAPEVAJ DA TE ČUJU” ,  »ZLATNA HARMONIKA EU« i mađunarodni takmičarski »GUSLARSKI FESTIVAL« Ljubljana 2017 (25 – 27. avgusta 2017 u Ljubljani)

JAVNA OBJAVA – KONKURS

U Ljubljani, dana: 09.03. 2017

Početak prijave: 09.03. 2017

Kraj prijave: 09. maj 2017

Kraj i datum održavanja: 25 – 27. avgusta 2017 (Društveni dom – velika dvorana Linhartova cesta 13, oko 18.00 časova) u Ljubljani, naselje Beržigrad (organizator može navedena takmičenja po potrebi organizovati i izvan dvorane na otvorenom u centru grada).

Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto, sleduju plakete ali medalje (zlatna, srebrna ili bronzana SSDS), diplome i lenta (peškir za osvojeno prvo takmičarsko mesto).. Koja će takmičarima biti   uručena u okviru međunarodne tradicionalne kulturne godišnje prezentacije “Veseli dani srpske dijaspore Slovenije”, koji traju u Ljubljani od 25 do 27. avgusta 2017. Učesnicima koji nisu uvršteni niti u jedno od tri takmičarska mesta biće uručene zahvalnice ili povelje organizatora. Upravo tako će biti od nastupajućih izabrana tri takmičarska mesta za najbolju pevačku grupu i najboljeg harmonikaša uz jednu od ljudskih tradicionalnih pesama i narodno kolo, kao i odsvirati i otpevane najbolje 3 guslarske pesme međunarodni  VIII tradicionalni takmičarski pevački i harmonikaški festival »SRPSKOGA FOLKLORA EU«, “ZAPEVAJ DA TE ČUJU” ,  »ZLATNA HARMONIKA EU« i mađunarodni takmičarski »GUSLARSKI FESTIVAL« Ljubljana 2017 (25 – 27. avgusta 2017 u Ljubljani)

Obaveštenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora www.srpska-dijaspora.org i www.srpski-knjizevnici.org. Za dodatne infiormacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, gsm. 041/369-457 predsedniku SSDS Saši Gajiću ili predsedniku podpredsedniku Saveza Igoru Mitiću 031/883-675 ali putem elektronskih adresa: [email protected] ili  [email protected].

Za takmičenje na ovim festivalima  mogu se natjecati sva službeno registrovana kulturno umetnička folklorna društva, njihovi pojedinci iz zemlje i inustranstva koja pravovremeno pošalju svoje overene prijave  i to za vreme objave. Prijave trebaju biti u slovenačkom ili srpskom jeziku (ćirilica ili latinica), na gore navedenu adresu organizatora, sa naznakom: Ne otvaraj – Godišnji međunarodni  VIII tradicionalni takmičarski pevački i harmonikaški festival »SRPSKOGA FOLKLORA EU«, “ZAPEVAJ DA TE ČUJU” ,  »ZLATNA HARMONIKA EU« i mađunarodni takmičarski »GUSLARSKI FESTIVAL« Ljubljana 2017 (25 – 27. avgusta 2017 u Ljubljani).

Za navedena takmičenja u Ljubljani biće izabrani najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto. Žiri sačinjavaju različiti stručnjaci pojedinci koje odredi organizator. Prijavljuju se pojedinci ili pojedinačne takmičarske grupe koji će za svoje članstvo pokriti sve potrebne troškove (prenoćišta, prevoza  prehrane) za navedene dane boravka i takmičenja. Organizator može isključivo na želju prijavljenih grupa ili društava rezervisati hotelski smeštaj u nekom od ugodnijih hotela ili domova u Ljubljani ili njenoj užoj okolini. Cene prenoćišta po osobi sa doručkom su oko 25,00 evra, dok se cene ručka kreću oko 7,00 evra.

Takmičarsko natjecanje biće vrednovano u skladu sa kriterijumima Pravilnika organizatora, koje dobije pre takmičenja, pročita, potpiše i overi odgovorno lice svakog nastupajućeg društva. Prijavitelj prijavljuje tri pesme, dva kola u slučaju dupliranja, organizator određuje jednu ili jedno koja treba vremenski trajati do10 minuta i ne više. Pojedine pevačke grupe u svom sastavu poželjeno je da broje od 5 ili najviše do 10 članova, poželjno je da su uniformirane u jednu od tradicionalnih narodnih nošnji, koju sami izaberu. Takmičari harmonikaši, mogu učestvovati sami ili sa jednom osobom koju sami izaberu za pevanje pojedine ptrijavljene narodne pesme. Takmičarski guslari mogu učestvovati sa svoje 3 pesme. Pojedinci u takmičenju mogu imati najmanje 15, a najviše 75 godina.

Plakete ili medalje zlatna, srbrna i bronzana za prva 3 mesta, a  za harmnikaše, pevačku grupu i guslare za prva mesta dodeliće se i lente odnosno peškiri sa  diplomama. Sve navedeno biće nagrađenim takmičarima svečano uručeno u velikoj dvorani Društvenog centra Ljubljana – Bežigrad, Linhartova cesta broj 13 u Ljubljani 27. avgusta 2017. Svim prijavljenim učesnicima želimo dobru zabavu uz puno sreće i uspešnosti.

Za objavu u imenu organizatora podpredsednik  SSDS Saša Gajić i predsednik folklornog sektora Igor Mitić.


P R I J A V N I C A

Godišnji međunarodno VIII tradicionalni takmičarski pevački i harmonikaški festival »SRPSKOGA FOLKLORA EU«, “ZAPEVAJ DA TE ČUJU” ,  »ZLATNA HARMONIKA EU« i mađunarodni takmičarski »GUSLARSKI FESTIVAL« Ljubljana 2017 (25 – 27. avgusta 2017 u Ljubljani).

PRIJAVA  ZA  UČEŠĆE NA 8. FESTIVALU 27.08. 2017.godine

Naziv pevačke grupe ili takmičarskog kandidata sa harmonikom te guslarske grupe ili pojedinca:
Grad:
Adresa:
Kontakt osoba: mobilni:_______________________

fiks. tel:_________________faks:_________________e–mail adresa:____________________

Broj članova KUD-a (učesnika i pratećeg osoblja):____________________________________

Naziv pesmi ili kola:_______________________________________________________________
Vođa:_______________________________________________________________
Orkestar:                                  Akustični                                 Matrica-CD
Pevačka grupa i naziv: ………………………………………………….
Kratki opis ansambla ili harmonikaša (repertoar, nošnje, i sl.):

Izjava: Potvrđujem da sam pročitao i da prihvatam sve uslove festivala.

U ___________________________2017. godine

m.p.             Odgovorno lice ili potpies takmičara: …………………