Njegova eskelencija Zdravko Begović ljubazno se odazvao pozivu predsednika

Saveza srpske dijaspore Slovenije g. Saše Gajića 27.01.2010 godine.

Ambasador je predstavio delovanje ambasade BiH te nove aktivnosti osoblja oko izdaje značajnih novih biometričnih pasoša za državljane R. BiH. Između ostaloga govorio je o značajnoj i uspešnoj saradnji Slovenije i R. BiH.

Delegacija Saveza srpske dijaspore Slovenije uz predsednika sačinjavali su: ovdašnjim krugovima veoma cenjen general u penziji Milan Aksentijević, ing. Branko Milčevski, Milorad Savić i Pero Končar. Razgovori su bili obavljeni u prostorima navedenog Saveza. Kao takvi bili su činjenični, konstruktivni i veoma bitni, a posebno za naš legalni Savez Srpske dijaspore Slovenije, kojega su več par godina neki od pojedinaca lažno predstavljali. Nakon razgovora predsednik Gajić se u imenu navedenog saveza, kao i svom ličnom imenu iskreno zahvalio njegovoj eskelenciji.

  • Željko Kokanović