Održavanje prve konferencije Saveza nacionalnih saveta srpskog rasejanja Evrope 24.09.2010 u velikoj dvorani zgrade na Vojkovoj ulici broj 1. Ljubljana-Bežigrad, sa početkom u 17.00 sati.

Predstavnike Srba evropskih država, gostiće Savez srpske dijaspore Slovenije.