Piše: Slavica Ljubičić


Imaju li Srbi Slovenije ista prava,
kao što to imaju drugi?

Srbi  u Sloveniji, kao jedna od najvećih etičkih zajednica, bili su niz godina uskraćivani od poštenog i zakonskog financiranja svojih kulturno-umetničkih društava.

PRESUDA U IMENU NARODA
u korist Udruženja srpskih književnika Slovenije

Upravni sud Republike Slovenije
je presudio u korist Udruženja srpskih književnika Slovenije, na svojoj sednici dana 21.12.2010 pod rednim brojem I U 1074/2010-18.
Na navedenu presudu u smislu žalbi strankama u postupku nije dozvoljeno u vezi 73. člana ZUS-1. Smatramo, da je stim  navedeni Sud dodatno dokazao i postojanje pravne države. Prethodnu tužbu Udruženje srpskih književnika Slovenije je uložilo protiv Vlade republike Slovenije njenog Ministarstva za kulturu i njihovog Javnog sklada za kulturne delatnosti. Udruženje srpskih književnika Slovenije je već više godina upozoravalo na tužene na diskriminaciju kao i druge nepravilnosti, koje su se iz godine u godinu događale u slovenskoj državi, a posebno oko javnih natečaja oko dobivanja novčanih sredstava i njihovog nezakonskog rešavanja. Da prisetimo čitaoce, u navedenom javnom razpisu nazvan Etn-2010 su između ostaloga dodeljena novčana sredstva za elektronski medij »SRPSKA DIJASPORA« od Saveza srpske dijaspore Slovenije za godinu 2010 svega 800,00 evra, a za štampani medij reviju »OTADŽBINA« koju izdaje Udruženje srpskih književnika Slovenije za istu godinu 2010 svega 1.000,00 evra. Napomena na istom javnom natečaju Etn-2010 su tuženi za reviju »BOŠNJAK« koju izdaje Bošnjački kulturni savez Slovenije za godinu 2010 – 12.000,00 evra, št označi 15 odnosno 11 puta više nego srpskima. Imajući u vidu i druge pridobivene dokaze, Udruženje srpskih književnika Slovenije priprema i tužbe krivičnoga gonjenja protiv pojedinaca predhodno tuženih, koji su kumovali takvim nezakonskim radnjama u vezi solidarne odgovornosti. Svakako, potrebno je napomenuti, da (savez/društvo) Savez srpske dijaspore Slovenije i Udruženje srpskih književnika Slovenije imajui dodeljen i status Javnog interesa za kulturu od MK RS.
Šta bi to značilo? Naravno, Zakon o društvima prava iz 80. i 81. člana ZUJIK i u vezi sa 107. članom ZVKD-1, koji u javnom interesu izvode kulturne delatnosti iz  4. člena ZUJIK, ako ispunjavaju određene uslove sa 30. členom Zakona o društvima RS. Tako 36 član navedenog Zakona govori o prednostima kod javnih natečaja za kulturu, te da takva društva dobiju više nego druga koja taj status imaju, mada takav dobiveni iznos nesme prelaziti 20%. Naravno Zakonom su određene za takva društva i druge državne prednosti. Kako je izjavio predsednik Udruženja srpskih književnika Slovenije g. Saša Gajić – Mi Srbi u Sloveniji nikako ne bi želeli privilegiju, ali isto tako protiv smo  svake diskriminacije i drugih nezakonskih radnji.