VODSVO Socijalne stranke Srba Slovenije vodilo je intenzivne razvovore sa izaslanicima pojedinih kandidata za predsedničke izbore, koji se održavaju 22. oktobra i podrške jednom od njih, nismo bili u dovoljnoj meri zadovoljni razvojem samih razgovora i postignutim rezultatima
navedenih. Smatramo da smo bili politički korektni u postavljanju uslova koji se prvenstveno odnose na najveću 200.000 srpsku zajednicu u Sloveniji i njen nepriznati status nacionalne manjine. Neke od tema razgovora bilo je i pitanje izbrisanih, ljubljanskih štediša, pravednije i doslednije financiranje srpskih društava (udruženja), pitanje oko političke podrške izgradnji pravoslavnog hrama u Celju i slično. Uspeli smo da se usaglasimo po nekim od navedenih pitanja ali nismo zadovoljni suštinom i iz tog razloga pozvaćemo našu zajednicu da uzimajući u obzir navedeno izađe na izbore i svoj glas da po svom ličnom opredjeljenju.

Ono što možemo sa sigurnošću reći je odluka vodstva SSSS-a da ne podrži kandidata koga je predložio SMC gospođu Maju Makovec Brenčič.  DAKLE, POZIVAMO SVE NAŠE ČLANOVE, POČASNE ČLANOVE, SIMPATIZERE I PRIJATELJE, DA SVOJ GLAS NE DAJU KANDIDATU MIRE CERARA I NJEGOVE STRANKE. Na ovaj politički potez SSSS-a smo se odlučili isključivo zbog izuzetno loše politike aktuelne vlade Republike Slovenije na čelu sa Mirom Ceraraom, koja je štetna i neprijateljski nastrojena isključivo do srpske zajednice u Sloveniji i svih njenih građana. Čak suviše, nisu prihvatili ni našu delegaciju da razgovaramo, što još dodatno potvrđuje, da nisu ni za dialog, a kamoli šta drugo.

Mi u SSSS-u ostajemo dosledni politici pravde, prava i dostojanstva, vodeći se principima pravednijeg i boljeg života u Republici Sloveniji, ne samo za nas Srbe, nego za sve slovenačke državljane. Dakle, pravda i jednakost za sve. Nećemo biti deo one pokvarene političke elite ma kako i na kakav način nas pokušavali uvući u njihove pokvarene političke igre.

VODSTVO  SSSS-a

СЛОВЕНАЧКИ ПРЕДСЕДНИЧКИ ИЗБОРИ 2017

ВОДСВО Социјалне странке Срба Словеније водило је интензивне развоворе са изасланицима појединих кандидата за председничке изборе, који се одржавају 22. октобра и подршке једном од њих, нисмо били у довољној мери задовољни развојем самих разговора и постигнутим резултатима
наведених. Сматрамо да смо били политички коректни у постављању услова који се првенствено односе на највећу 200.000 српску заједницу у Словенији и њен непризнати статус националне мањине. Неке од тема разговора било је и питање избрисаних, љубљанских штедиша, праведније и доследније финанцирање српских друштава (удружења), питање око политичке подршке изградњи православног храма у Цељу и слично. Успели смо да се усагласимо по неким од наведених питања али нисмо задовољни суштином и из тог разлога позваћемо нашу заједницу да узимајући у обзир наведено изађе на изборе и свој глас да по свом личном опредјељењу.

Оно што можемо са сигурношћу рећи је одлука водства СССС-а да не подржи кандидата кога је предложио СМЦ госпођу Мају Маковец Бренчич.  ДАКЛЕ, ПОЗИВАМО СВЕ НАШЕ ЧЛАНОВЕ, ПОЧАСНЕ ЧЛАНОВЕ, СИМПАТИЗЕРЕ И ПРИЈАТЕЉЕ, ДА СВОЈ ГЛАС НЕ ДАЈУ КАНДИДАТУ МИРЕ ЦЕРАРА И ЊЕГОВЕ СТРАНКЕ. На овај политички потез СССС-а смо се одлучили искључиво због изузетно лоше политике актуелне владе Републике Словеније на челу са Миром Церараом, која је штетна и непријатељски настројена искључиво до српске заједнице у Словенији и свих њених грађана. Чак сувише, нису прихватили ни нашу делегацију да разговарамо, што још додатно потврђује, да нису ни за диалог, а камоли шта друго.

Ми у СССС-у остајемо доследни политици правде, права и достојанства, водећи се принципима праведнијег и бољег живота у Републици Словенији, не само за нас Србе, него за све словеначке држављане. Дакле, правда и једнакост за све. Нећемо бити део оне покварене политичке елите ма како и на какав начин нас покушавали увући у њихове покварене политичке игре.

ВОДСТВО  СССС-а