Čuvajući tako naše tradicionalno narodno bogastvo. Naziv kulturno-umetničkih prezentacija u Ljubljani je „VESELI DANI SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE“ (avgusta ili septembra); i u Republici Srpskoj „PETROVDANSKI SABOR“  (11-12. 07. 2010 god. MZ. Romanovci i Mašići na domak Gradiške). Zainteresovana srpska društva mogu se pravovremeno prijaviti i učestvovati na našim značajnim prezentacijama.

SAVEZ SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE
Celovška cesta 134, Ljubljana 1000
E-pošta: [email protected]
www.srpska-dijaspora.org
Tel.: 0590-43975. Fax.: (0) 1 5055-877