D E M O K R A C I J A   Z N A   V I Š E

Zadnja vest
Danas je policija u očekivanoj, ali dugo planiranoj akciji privela na razgovor važnog predstavnika Srba iz Slovenije,  i visokog službenika slovenačkog Ministarstva. Posle više časovnog saslušanja ,  službenik ministarstva je pušten da se brani sa slobode.

Lažna vest
Ipak, kako javlja naš dopisnik, vest se ispostavila kao lažna, i poručuje Srbima u Sloveniji da nema razloga za paniku, mada mnogi od njih nisu sigurni u konačni izhod slučaja, i još uvek ostaju zabrinuti.  
Po tvrdnjama našeg dopisnika, službenik o kome je reč, oseća se odlično, i odbacuje sve optužbe koje su iznete u novinama Demokracija.

O čemu se radi?
Demokracija je u dva navrata, u svojim tekstovima  u prvoj polovini aprila, prenele vest da je Srbin po rodu, i visoki funkcioner Ministarstva Slovenije, u određenim segmentima kršio svoja ovlašćenja i zloupotrebljavao položaj visokog savetnika u Ministarstvu. Vaš dopisnik je putem elektronske pošte (19. I 20. maja) postavio imenovanom funkcioneru,  o kome je reč, više pitanja i dobio odgovore koji su u potpunoj suprotnosti , i negaciji svih  tvrdnji slovenačkog medija Demokracija ,a koji teško optužuju nedavno izabranog predstavnika Srba iz Slovenije, za Skupštinu dijaspore i Srba u regionu. Pisac  ovih redova ne veruje u pisanje Demokracije,  da se tužbe koje piše visoki savetnik, u ime srpskih društava, a protiv Ministarstva  u kome je zaposlen, rešavaju po tvrdnji Demokracije direktno kod njega. Na pitanje vašeg dopisnika upućeno predstavniku Srba iz Slovenije za skupštinu dijaspore i Srba u regionu:

-Da li je istina da ste tužili Ministarstvo u ime društava iz Saveza srpskih društava Slovenije, i pisali žalbe i revizije na tužbe, a protiv MK, usledio je kategoričan odgovor.
»Nije istina da sam tužio Ministarstvo u ime društava iz SSDS, a takođe nije istina da sam pisao žalbe za društva protiv Ministarstva u kojem sam zaposlen«.
-Na jedno od pitanja: Da li je istina da je Savez srpskih društava Slovenije tužio Ministarstvo u kome ste zaposleni, a vi pomogli da Savez srpskih društava Slovenije dobije tu tužbu, gospodin odgovara.
»Žalbu nisam pisao, jer nisam bio obavešten, kada je trajao žalbeni postupak. Istina je da sam napisao tužbu protiv Ministarstva u imenu Saveza srpskih društava Slovenije, kao punomoćnik i tu tužbu potpisao sa punim svojim imenom i prezimenom. Na žalost, o toj tužbi sud još nije odlučio, a nadam se da će odlučiti u korist SSDS. U ovom predmetu ja u Ministarstvu nisam bio uključen«.

Ovo je samo delić odgovora dobijenih od visokog zvaničnika Ministarstva i predstavnika Srba iz Slovenije u Skupštini dijaspore i Srba iz regiona. Ceo »intervju«, obavljen sa uglednim funkcionerom, u kome negira navode iz lista Demokracija, (po mišljenju pisca ovih redova ne uspešno), možete čitati u jednom od sledećih objava na istim stranicama. Na vama ostaje da ih uporedite sa pisanjem Demokracije  i donesete svoje mišljenje.

Tek onako, što bi rekao naš narod, uzgred, napomenuo bih i pretnju koju je u jednom trenutku izrekao savetnik u Ministarstvu i predstavnik Srba, vašem izveštaču. Protiv njega  je navodno već dva puta bila napisana, pa bačena tužba, od strane ovog funkcionera, a čak je bilo pripremljeno i putovanje u rodno mesto izveštača,  (Srbija), kako bi se njegovim unucima uručili dokazi: Šta im to deda radi u Sloveniji, a ja bih dodao – kako se usuđuje da piše istinu?

Čudno zar ne? Ja ipak i dalje lično verujem,  i duboko sam ubeđen da Demokracija »ne opravdano« i iz ne znanog razloga napada našeg predstavnika iz Slovenije i visokog službenika Ministarstva. Isto tako verujem da bi Savez srpskih društava Slovenije morao preispitati ceo slučaj, i o rezultatima obavestiti Srbe u Sloveniji.  Takođe sam mišljenja da Ministarstvo za Dijasporu u vladi Republike Srbije, mora tražiti da se slučaj preispita do kraja.  Ukoliko se ipak pokaže da su tvrdnje slovenačke Demokracije tačne, Savez srpskih društava Slovenije mora zahtevati opoziv delegata iz Slovenije, u Skupštini dijaspore i Srba u regionu. Takođe sam i dalje siguran da će vest sa početka teksta ostati samo lažna kao sada, ali pustimo se iznenaditi.

Ovde možete pročitati drugi deo pisanja lista Demokracija.

http://www.demokracija.si/index.php/tednik-demokracija/kultura/536-veplastno-delovanje-funkcionarja

Dopisnik: Radovan B. Milić