Piše: Radovan B. Milić

 

 

 

Imajući u vidu već iznete činjenice, koje su za nekoga očito sporne, jer nismo konsultovali kabinet Vlade Republike Srbije o tome šta smemo i šta ne smemo govoriti, a iznošenjem istine osporavamo privatizaciju nečega što se  ni u kom slučaju ne sme privatizovati, želim na ovaj način dopuniti svoje već jasne izjave.

Savez srpskih društava Slovenije je vlasništvo Drage Vojvodića.

Dokaz: http://www.srbiusvetu.org/sus/node/390

1) Pored toga što je Savez srpskih društava Slovenije osnovan kao civilna asocijacija, što se ne sme zanemariti, a ne kao privatna firma, ovaj Savez je ipak prešao u privatne ruke. Zna se ko su osnivači Saveza srpskih društava Slovenije i kako je njegovo funkcionisanje zamišljeno. Kada bi se radilo o privatnoj firmi, niko od Srba u Sloveniji se ne bi uznemiravao, jer su i tako razne sporne privatizacije uništile sve postojeće vrednosti. S'obzirom da znamo da je Savez srpskih društava Slovenije osnovan kao dobrovoljna civilna asocijacija, onda su, o prodaji takve civilne asocijacije i njenoj kvalitetnoj promeni, u privatno vlasništvo, trebali odlučivati: Skupstina Saveza srpskih društava Slovenije, kao i sva društva učlanjena u Savez srpskih društava Slovenije. Takva odluka svih članova morala bi biti izglasana (verovatno većinom glasova!) na Skupštini Saveza srpskih društava Slovenije, i o tome bi trebao postojati zapisnik (verovatno overen kod beležnika iliti slovenačkih notara!). Ako spomenuta privatizacija nije urađena u skladu sa takvom procedurom koju uostalom nisam ja izmislio, nego zakonodavac, to jest slovenačka država, onda je to samo još jedna u nizu priča koje slušamo o tajkunizacijskim prevarama. Pošto ozbiljno sumnjam da se radi o najobičnijem prevarantstvu, onda je Vojvodić imao, vrlo verovatno ”jatake” pomoću kojih je i izveo tu svoju rabotu. Ko su oni (imenom i prezimenom!) može se najbolje ustanoviti jedino u sudskom procesu, a verujem da tih imena neće biti tako malo.

2) Zbog toga treba početi sistematski ispitivati, i to javno, sve potencijalne”kupce” i”prodavce” Saveza srpskih drustava Slovenije i to: kako je izvedena “operacija preuzimanja u privatno vlasništvo” Saveza srpskih društava Slovenije, i ko je sve učestvovao u tome?

3) Pare koje je na taj i takav način dobio Savez srpskih društava Slovenije direktno su završavale u džepu Drage Vojvodica i njegovih satelita, pošto stvarno kao privatni vlasnik, nije nikome dužan polagati račune o trošenju para.

Zato su u Ministarstvu vera i dijaspore Srbije bili totalno “gluvi” na sva naša upozorenja o tome, da treba napraviti jednu objektivnu reviziju finansijskog poslovanja Saveza srpskih društava Slovenije i na taj način su otvorena pitanja za državna tužilaštva dve zemlje:

a) Koliko je sredstava uplaćeno na ime Saveza srpskih drustava Slovenije do sada i

b) Kvalitet trošenja spomenutih sredstava.

Normalno, korumpiranim službenicima srpskih Ministarstva Vera i Dijaspore, Ministarstvu Kulture kao i Javnom Skladu  Republike Slovenije za kulturne delatnosti je savršeno odgovaralo takvo stanje. Oni “naivno” daju pare, a ne smeju da se “mešaju” u to, kako rade sa državnim parama, privatne firme, kao što je Vojvodićev Savez srpskih drustava Slovenije.

4) Na taj način su se stekli uslovi za krivično gonjenje spomenutih aktera, a verovatno i mnogim Srbima u Sloveniji je neshvatljivo da privatna firma /SAVEZ/ može predstavljati i zastupati interese Srba u Sloveniji? To je u najmanju ruku smešno. Ovakav privatni Savez srpskih društava Slovenije može predstavljati jedino Vojvodića i Todorovića, ako je o Srbima reč i ukoliko su oni jedini Srbi u Sloveniji?.

5) Stručnom pristupu Deklaraciji, kojom se Savez u vlasništvu Drage Vojvodića već nekoliko puta do sada javno i bezrazložno hvali, brojeći je u ” uspeh”, i njegovoj stručnoj analizi, posvetićemo potpunu pažnju neki drugi put.

Objava: 13.07.2011.