Status srpskog naroda u regionu pogoršan

Piše: Goran Maunaga

BEOGRAD – Od avgusta 2010. godine do danas status srpskog naroda u regionu uglavnom se pogoršao, navodi se to u trećem godišnjem izvještaju beogradskog Naprednog kluba o političkim pravima srpskog naroda u regionu za 2011. godinu.

– U BiH i dalje traju nastojanja da Republika Srpska bude lišena ovlašćenja. Vlast RS je uspela da dobije na vremenu i započne pregovore sa EU oko reforme pravosuđa, ali činjenica je da će u sledećem periodu rasti pritisci za reviziju Dejtonskog sporazuma na štetu srpskog naroda – navodi se u izvještaju koji je u posjedu “Glasa Srpske”.
Navedeno je da u FBiH nije vraćena imovina Srpske pravoslavne crkve, da nisu vraćeni ni stanovi nosiocima prava pripadnicima JNA, te da u FBiH ne postoje srpske škole. Istaknuto je da Srbija nema jasnu, dosljednu, javnu ni dugoročnu politiku prema RS i BiH, te da je njena politika i dalje opterećena stranačkim interesima i jugoslovenskim nasljeđem.
Za razliku od Kosova i svih drugih kolektivnih autonomija i statusa u regionu, RS je jedina oblast kojoj je samostalnost, od 1995. godine do danas, sistematski ograničavana i osporavana.
– Iako je BiH međunarodno priznata bez prethodne primjene Kutiljerovog plana o kantonizaciji, koji su u početku prihvatila sva tri konstitutivna naroda u BiH, politička odgovornost za rat pripisana je samo ratnom vođstvu jednog naroda – piše u izvještaju.
Navodi se i da danas u javnosti nije moguće čuti uravnotežen stav o razlozima za izbijanje rata u BiH.
– Čini se da je mnogo više analitičnosti i objektivnosti posvećeno razlozima koji su doveli nemački narod u poziciju da izabere, i više od dvije decenije, podržava nacističku vlast, nego uzrocima rata BiH – stoji u izvještaju.
Navedeno je da je u Hrvatskoj došlo do opadanja nivoa prava srpskog naroda te da je Ustavni sud Hrvatske uskratio srpskom narodu i drugim manjinama garantovana poslanička mjesta u parlamentu.
– I dalje nije sproveden Erdutski sporazum. Popis je u toj državi izvršen u atmosferi histerije nastale posle presude Haškog tribunala grupi hrvatskih generala – istaknuto je u izvještaju.
Piše i da je u Crnoj Gori sproveden popis na koji predstavnici srpskog naroda imaju ozbiljne zamjerke, te da u vezi sa sprovođenjem tog popisa postoje osnovane sumnje.
– U Crnoj Gori su ugroženi pravo srpskog naroda na jezik i sloboda veroispovesti – konstatovano je u izvještaju.
Naglašeno je i da u Makedoniji stanje političkih prava srpskog naroda nije značajnije promijenjeno, da srpski narod u toj zemlji i dalje ne uživa slobodu vjeroispovijesti te da je zvanična Srbija doprinijela sukobu na političkoj sceni malobrojnih makedonskih Srba.
U izvještaju se navodi i da je u Sloveniji stanje prava srpskog naroda pogoršano, te da on i dalje ne uživa prava nacionalne manjine. U Mađarskoj je dolazak na vlast FIDES-a, stoji u izvještaju, doveo do daljeg stagniranja prava srpske manjine. Piše i da je u Albaniji stanje i dalje nedefinisano, da su Srbi nedavno dobili prava nacionalne manjine, ali da i dalje nije poznata njihova brojnost.
– Stanje prava srpskog naroda može se oceniti kao dobro samo u Rumuniji – zaključeno je u izvještaju.
Poraz
U izvještaju je navedeno da je, poslije tri godine praćenja stanja političkih prava srpskog naroda u regionu, moguće zaključiti da dio država vodi stalnu i snažnu kampanju ukidanja prava srpskog naroda.
– Najverovatniji cilj je njegova asimilacija – piše u izvještaju.

Datum objave: 05.08.2011