ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
ZDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA V SLOVENIJI
UDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA U SLOVENIJI
Linhartova cesta 13 Ljubljana 1001 p.p. 2595
E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org
059/931-023 Fax.: (0) 1 5055-877, gsm. 041/269-457

Годишњe међународно учешће на III. такмичарском фолклорном фестивалу “ФОЛКЛОР БАЛКАНА” у Љубљани 31. августа 2013

ЈАВНА ОБЈАВА
У Љубљани, дана: 01.07. 2013
Почетак пријаве: 01. јула 2013
Крај пријаве: 31. јули 2013
Крај и датум одржавања: 31. септембра (око 18.00 часова) 2013 у Љубљани

Најбољи такмичари који буду уврштени у прво, друго или треће такмичарско место, које следује плакете (златна, сребрна или бронзана ССДС)  и дипломе. Такмичарима биће наведене  уручена у оквиру међународне традиционалне годишње презентације “Весели дани српске дијаспоре Словеније”, који трају у Љубљани од 30. августа до 01.септембра 2013. Учесницима који нису уврштени нити у једно од три такмичарска места биће уручене захвалнице или повеље организатора. Управо тако ће бити од наступајућих изабрана три такмичарска места за најбољу пратећу фолклорну музику, за најбоље фолклорне народне ношње, као и најбољу наступајућу певачку групу.

Обавештења у електронском медију Српска дијаспора www.srpska-dijaspora.org и www.srpski-knjizevnici.org. За додатне инфиормације можете се обратити на горе наведену адресу, гсм. 041/369-457 или путем електронских адреса: [email protected] или  [email protected].
За такмичење на овом фестивалу  могу се натјецати сва службено регистрована културно уметничка фолклорна друштва из земље и инустранства која правовремено пошаљу своје оверене пријаве  и то за време објаве. Пријаве требају бити у словенском или српском језику (ћирилица или латиница), на горе наведену адресу организатора, са назнаком: Не отварај – пријава за “ФОЛКЛОР БАЛКАНА” 31. августа 2013 у Љубљани. Непотпуне такмичарске пријаве организатори  ће издвојити из решавања.

За плакете и дипломе “ФОЛКЛОР БАЛКАНА” 31. августа 2013 у Љубљани биће изабрани најбољи такмичари који буду уврштени у прво, друго или треће такмичарско место. Жири сачињавају појединци као уметничке вође фолклорног друштва које се такмичи уз једног члана из састава организатора наведеног фестивала. Пријављују се појединачни такмичарски фолклори, који ће за своје чланство покрити све потребне трошкове (преноћишта, превоза  прехране) за наведене дане боравка и такмичења. Организатор може искључиво на жељу пријављених фолклоних друштава резервисати хотелски смештај у неком од угоднијих хотела или домова у Љубљани или ужој околини.
Такмичарско натјецање биће вредновано у складу са критеријумима организатора, које добије пре такмичења, прочита, потпише и овери одговорно лице сваког наступајућег друштва.
Плакете и дипломе биће свечано уручене у великој дворани Друштвеног центра Љубљана – Бежиград, Линхартова цеста број 13 у Љубљани 31. августа 2013.

 

За објаву у имену организатора генерални секретар ССДС и председник фолклорног сектора Игор Митић

ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
ZDRUŽENJE SRBSKIH KNJIŽEVNIKOV V SLOVENIJI
УДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА У СЛОВЕНИЈИ
1001 Ljubljana pp 2595, Linhartova cesta 13.
E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org
059/931-023 Fax.: (0) 1 5055-877, gsm. 041/269-457

ПРИЈАВНИЦА

Годишњe међународно учешће на III. такмичарском  фолклорном фестивалу “ФОЛКЛОР БАЛКАНА” 31. август 2013 у Љубљани

ПРИЈАВА  ЗА  УЧЕШЋЕ НА III. ФЕСТИВАЛУ
31.08. 2013.године

Назив ансамбла:
Град:
Адреса:
Контакт особа: мобилни:_______________________

фикс. тел:_________________факс:_________________е–маил адреса:____________________

Број чланова КУД-а (учесника и пратећег особља):____________________________________

Кореографија:_______________________________________________________________
Кореографија:_______________________________________________________________
Оркестар:                                  Акустични                                 Матрица-ЦД

Кратки опис ансамбла (репертоар, ношње, и сл.):

Изјава: Потврђујем да сам прочитао и да прихватам услове фестивала.

У _________________

__________2013. године

М.П.                        Одговорно лице

___________________