USPEŠNOST UDRUŽENJA SRPSKIH KNJIŽEVNIKA U SLOVENIJI do pravnosnažne presude UPRAVNOG SUDA RS u IMENU NARODA protiv JSKD RS Javnog fonda RS za kulturne delatnosti i Gradske opštine Ljubljana, koju vodi gradonačelnik Zoran Janković u vezi nezakonskih rešenja oko dodele konkurisanih novčanih sredstava za kulturu po svojoj tužbi od 21.06.2016. Nakon koje jesledila presuda broj I U 1487/2016-14 od 5 septembra 2016 godine.

Dakle, pravni sektor Saveza srpske dijaspore Slovenije je u imenu USKS, koji je od pojedinih društava u sastavu navedenog, uspešno izveo tužbene dokaze i tako dobio presudu u svoju korist. Dakle, obe tužene stranke između ostaloga moraju u roku od 30 dana platiti sve troškove i novčana sredstva sa kamatama koja su bila odobrena. Zahvaljujemo i ujedno čestitamo Pravnom sektoru SSDS na stručnim i uspešnim tužbenim zahtevima. USKS – predsednik Saša Gajić