Vreme je da se podnesu računi

Kao što crkvena muzika odbija bacile kuge, tako i glas srpske dijaspore Slovenije odbija nasrtaje bolesti zvane kancelarija za saradnju sa dijasporom i Srbima regiona.  Da ne bude zabune. Izvorište i leglo te opake bolesti ne čuči samo u antidijasporskoj beogradskoj vladinoj kancelariji. Ambasada Srbije u Sloveniji  lageruje i inkubira isporučene bacile, da bi ih  u određenom trenutku sejala  po inače čistom slovenačkom prostoru, izazivajući srpske podele, birajući oslabele slabo imune i beskičmene srpske organizacije i poslušnike, a hapseći poštene građane.  Zbog agresivnog širenja  opakog virusa,  Savez  srpske dijaspore Slovenije istinitim glasom i namerama poziva  celokupnu srpsku Evropu na uzbunu, da se na toj uzbuni isključivo koristi sva dozvoljena Zakonska i savremena demokratska sredstva . Zvoni jako, zvoni glasno, upravo onako kao što zvone i crkvena zvona, jer gde se  čuju i zvona i glas kuga ne može harati. To je bar odavno poznato. Na braniku odbrane od bolesti koja preti da uništi  sve srpsko po Sloveniji, a i šire, hrabro, neumorno i postojano stoji  patriotska i iskreno orjentisana organizacija u Sloveniji  sa svojim rukovodstvom i članovima u pokušaju odbrane časti, imena i dostojanstva  srpske reči, srpske misli i duše. Savez srpske dijaspore Slovenije će zbog toga organizovati  novinarsku konferenciju 29. 08. 2013 u 10:30h na Linhartovoj cesti 13, u Ljubljani – Bežigrad. Svi prisutni će tom prilikom dobiti više informacija  o planiranoj i zakazanoj mirnoj protestnoj šetnji članova Saveza srpske dijaspore Slovenije i simpatizera za  31 . 08. 2013 u 14:45 h (zborno mesti ispred SSDS Društvenog doma Linhartova c. 13 Ljubljana).
Uzrok ovakvoj odluci je godinama nagomilavano nezadovoljstvo radom i odnosom bivših ministarstava za dijasporu, kao i katastrofalnim učinkom Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima regiona. Ni  prethodnih godina Savez srpske dijaspore Slovenije nije ćutao i nije sedeo skrštenih ruku. Uporno je obaveštavao nadležne organe Republike Srbije o nepravilnostima i pogubnom delovanju ministarstava zaduženih za dijasporu žaleći se na rad Srđana Srećkovića, Miodraga Jakšića Simona Đuretića i ostalih,  očekujući da će se nekada nešto promeniti na bolje. Konačno uvidevši da je i Slavka Drašković nastavila pohod nečasnim putevima svojih prethodnika, Savez srpske dijaspore je odlučio da se energično i hrabro suprotstavi  nezainteresovanosti  i ćutanju vladine kancelarije u vezi  kompletnog  brisanje Srba u statističkom birou Republike Slovenije,  koja od 2011 godine ne raspolaže podacima o građanima srpske nacionalne zajednice u ovoj podalpskoj zemlji.  Začuđeni da ovaj krajnje ozbiljan i dramatični podatak  ne interesuje direktorku  kancelarije u Vladi Republike Srbije, već da joj je interesantnije da Srbe Slovenije deli na podobne i nepodobne, nagrađujući jedne, a kažnjavajući druge,   pri tom nemilice  rasipajući novac poreskih obveznika svoje zemlje, Savez srpske dijaspore će na najavljenim protestima zahtevati ukidanje parazitske kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima regiona.
U privatnoj trodnevnoj i bespotrebnoj poseti Sloveniji 27. maja 2013 godine, direktorka Kancelarije za saradnju sa dijasporom i Srbima regiona je napravila ogromnu štetu ne samo Srbima u Sloveniji, već i državi Srbiji. Obećavala je mnogo, a od toga ništa nije ispunila. Na protiv.  Smišljeno  je pokušala uništiti sve dosadašnje postignute rezultate Saveza srpske dijaspore Slovenije, u čemu naravno nije uspela. Jedino što je postigla je to, da dokaže  svoje namere  uništenja onih koji brinu o svojoj zemlji Srbiji i  o srpskoj nacionalnoj zajednici u Sloveniji.  U ostalom, o njenim naporima razbijanja srpske dijaspore je nedavno gostujući na TV Kopernikusu javno govorio i gospodin Nikola Janić predsednik Srpskog saveza iz Švedske.  Dokazima potkrepljene tvrdnje gospodina Janića, da je Slavka Drašković  nekadašnja šefica Kongresa srpskog ujedinjenja , a danas direktorica Kancelarije za saradnju sa Srbima, svojevremeno pisala čitave studije i direktno predlagala način na koji K.S.U.,  treba i može da usitnjava srpsku dijasporu i razbija njeno organizovanje i skupove je u potpunosti i  jasno potvrđeno  njenim aktivnostima među Srbima Slovenije.  Da nije tako, ne bi ćuteći prelazila preko činjenice koju joj je saopštila delegacija Saveza srpske dijaspore Slovenije, da Srbi u Sloveniji zvanično ne postoje, i  pored toga što nas ima oko sto hiljada. Po povratku sa turističkog putovanja Slavka Drašković se ni jednom jedinom rečju nije osvrnula na dobijena saznanja od delegacije Saveza srpske dijaspore. Podržala je nekakvu deklaraciju koju su sačinili njeni miljenici, da sve zajednice bivše Jugoslavije koje žive u Sloveniji, uključujući i srpsku, dobiju odgovarajući status. O činjenici da su Srbi u među vremenu potpuno statistički izbrisani kao živeći narod u Sloveniji, nije napisala ni reč niti je bilo koga iz srpske vlade o tome obavestila.
Samo njoj znanim ciljevima, zvanični sajt kancelarije za saradnju sa dijasporom  23. avgusta ove 2013 godine donosi  hvalospevnu vest, verovatno smatrajući da je ona zaslužna što je Vlada Republike Slovenije  usvojila predlog zakona o nadoknadi štete osobama koje su bile “izbrisane” iz registra stalnog prebivališta  i uputila ga  slovenačkom Državnom zboru na dalji postupak. Ako je i od Slavke dosta je.  Zaboravlja, a rečeno joj je, da je nezakonito izbrisanih lica u doba odvajanja Slovenije iz SFRJ bilo 25.671 od kojih je 18.000 bilo Srba.  Svesnim i namernim umanjenjem  i ponovnim brisanjem  broja “izbrisanih”, direktorka Slavka Drašković se otvoreno stavila na stranu politike Janeza Janše, Igora Bavčara, Jeljka Kacina i ostalih koji su devedesetih godina po principu etničkog  čišćenja pokušali “očistiti” Sloveniju. Danas, uz mizernu nadoknadu izbrisanima od 40. evra po mesecu, slovenačka Vlada,  uz aminovanje službenice Vlade Republike Srbije, pokušava oprati svoju nečasnu rabotu.  Ako  za Slavku Drašković predstavlja uspeh 40. evra mesečne nadoknade izbrisanima, Savez srpske dijaspore se stidi takvog predstavnika srpske Vlade i energično  zahteva  njenu bespogovornu smenu sa svih funkcija i preispitivanje njenog dosadašnjeg delovanja.
Ipak, Slavki Drašković sve to ne smeta da za sebe prigrabi ni manje ni više nego 161.126,00 dinara, da bi nedavno isposlovala povećanje svoje plate na  164.349,00 dinara. Ako tome dodamo primanja od 155.160,00 njenog zamenika Aleksandra Vlajkovića i plate ostalih službenika zaposlenih u Kancelariji za dijasporu u iznosu od oko 127.000,00 dinara, onda je potpuno jasno da su u gramzivosti izgubili kompas sa realnošću i stvarnošću,  pa im se čini da je i mizernih 40. evra u tuđim rukama mnogo. Savez srpske dijaspore Slovenije se pita, I pita Vladu R. Srbije , kao i novoimenovanog Ministra finansija gospodina Krstića; Da li direktorka Kancelarije zna kolike su plate malobrojnih radnika u Srbiji, kojima ona i njene komisije najmanje dva puta godišnje bestidno zavlače ruke u džepove, finansirajući crnogorske fudbalske klubove, centre borilačkih veština, udruženja za razvoj poljoprivrede u Dalmaciji i privatne firme po Sloveniji?
Po izjavi Lazara Krstića ministra finansija o potrebi preduzimanja manje popularnih mera, ukazuje mu se šansa da dokaže istinitost izgovorenog. Umesto da zateže kaiš narodu, neka ukine parazitsku kancelariju, samim tim i visoke plate njenih činovnika, jer oni neće, u to sam siguran, ukoliko ostanu  bez posla pocrkati od gladi. Neka napravi još nekoliko takvih rezova i doćiće do stabilizacije javnih finansija, i smanjenja manjka u državnom budžetu, ali pre svega neka preispita način i sistem iznošenja para iz prethodnog Ministartva zaduženog za dijasporu, kao i današnje kancelarije za saradnju sa dijasporom  preko nameštenih konkursa.  U periodu od 2007 do 2013 zloupotrebom službenog položaja kroz finasiranje projekata uvek jednih te istih rukoljubaca, država Srbija je oštećena za više stotina hiljada evra.
Vreme je da gospoda iz Kancelarije za saradnju sa dijasporom  podnesu račune o svom radu, a ne da njeni “visoki”  funkcioneri pozivaju poštene Srbe iz Slovenije kritikujući ih zbog iznošenja istine u časopisu Koreni  o projektnom finansiranju kupovine sadnica badema po Dalmaciji.
Savez Srpske Dijaspore Slovenije