U četvrtak 3. oktobra 2013 u 11:00 časova u prostorima Saveza srpske dijaspore Slovenije Linhartova cesta 13, Ljubljana-Bežigrad, održaće se konferencija za štampu, pozvani su svi mediji iz Slovenije i srpski ambasador u Ljubljani g. Aleksandar Radovanović, a ovom prilikom pozivamo i medije izvan Slovenije.
Dopisnik elektronskega medija Srbska diaspora in revije Otadžbina,  g. Radovan Milić, bio je pravnosnažnom presudom u imenu ljudstva dana 13. maja broj: ZSV 6/2012, uručene 14. septembra 2013, sa strane Okrajnega Sodišča v Slovenskih Konjicah (presudu koju  je potpisala Okrajni sodija gospođa Zdenka Košir), bez ročišta i dokaznoga gradiva je g. Radovan Milić osuđen na kaznu zatvora do 30 dana i to u vezi postavljenog novinarskog pitanja, o sumljivom konfliktu interesa, u kojem se našla gospođa Aleksandra Stanković, viša svetnica za politička pitanja u Ambasadi Republike Srbije, u Ljubljani. Savez nikim slučajem nezanima – ko u navedenom pravnom postupku radi za tuđe obaveštajne službe, te dali je i koliko plaćen.? To bi trebalo zanimati pojedine državne institucije bilo to Slovenije ili Srbije.
U navedenom primeru nikako nije reč samo o gospodinu Radovanu Miliću, nego što se sličan primer, dana sili sutra može ponoviti i kod obavljanja Vašeg novinarskog posla. Mislimo da navedeni primer vodi za nedopustivu praksu direktnog mešanja u ličnu i profesionalni integritet novinara.
Na kraju i ekoliko pitanja za razmišljanje: Dali Slovenija postaje policijska država? Ali navedena presuda u imenu naroda omogućuje Sudsku praksu, koja će zabraniti novinarima profesionalni rad.

SAVEZ SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE