Pripremio:  Đuro Tešanović

KULTURNI PROGRAM PROTIV NASILJA I ZA SOLIDARNOST
SKHD .Desanka Maksimović  je nosilac projekta »MOJ ČAS 4ES +2A«, koji se odnosi na slobodno vreme mladih; projekat je finansijski podržan od Opštine Celje.
Projekat  »MOJ  ČAS  4 ES+2A«  (četiri etničke skupnosti plus dve aktivnosti) zamišljen je u obliku literarnih i pevačkih radionica , koje imaju preventivnu funkciju. Projekat  je imao za cilj takođe i mreženje različitih etničkih grupa i doseljenika na področju  Opštine Celje.  Aktivnosti su bile namenjene mladima, koji se obrazuju, rade, borave ili se na bilo koji način zadržavaju na području Opštine Celje i izvode se u njihovo slobodno vreme.
U  projekat  so bili vključeni mladi iz 4 različitih etničkih grupa: crnogorska, srpska, bosanska i makedonska , izvođenjem tog projekta, želeli smo mladima u Celju i okolini omogućiti kvalitetno i sigurno preživljavanje njihovog slobodnog vremena (uključujući  i mlade sa manje mogućnosti).
Projekat se  odnosi na sledeća područja: nenasilje, prihvatanje drugačijih, međukulturno učenje, sprečavanje diskriminacije, društveno angažovano delovanje, samostojno odlučivanje, kulturno izražavanje.
Rezultate projekta u vidu javnog kulturnog programa smo prikazali 30. novembra 2013  u Kulturnom domu u Ljubečni, sa početkom u 19h. Ulaz je bio slobodan. Učestvovanje i sarađivanje u aktivnostima je bilo besplatno za učesnike.  Projekat nije imao komercijalnu svrhu.
Autor i vođa celog bila je projekta: mr. Vesna Andjelković, samozaposlena u kulturi-glumica, članica društva SKHD Desanka Maksimović.
Projekat  smo ocenili kao pogodan u odnosu na aktivnosti i kulturne potrebe koje su izrazili mladi.
Radili smo u grupi, ali rad je bio usmeren takođe i individualno. Rad je sprovođen po metodama neformalnega učenja iz oblasti poezije i proze, po programu autorice projekta mag. Vesne Anđelković, samozaposlene u kulturi/glumice (izvođača u radionicama).
Autorica projekta je vrhunski kulturni izvođač, mentorica, vođa brojnih radionica i projekata za očuvanje kulturnog identiteta i promovisanja međukulturnog dijaloga u Republici Sloveniji kao i  autorica kulturne sveske Kultura kao međukulturni dijalog, koju  redovno izdaje S.K.H.D. Desanka Maksimović od 2008. god.
Veče, koje je zadovoljna publika u prepunoj dvorani preživela zajedno sa učesnicima je bilo veče kulture, druženja, dijaloga i koegzistencije, veče otvorenog dijaloga sa sluhom za uzajamno poštovanje.

Učesnici u programu su:
1.    S.K.H.D. DESANKA MAKSIMOVIĆ
2.    ZAVOD RACIO SOCIAL
3.    CELJSKO LITERARNO DRUŠTVO
4.    PREDSTAVNICI CRNOGORSKE ETNIČKE GRUPE
5.    MAKEDONSKO DRUŠTVO VATROSLAV OBLAK
6.    KULTURNO DRUŠTVO EMINA
Kroz reč, pesmu, igru i pevanje, su učesnici programa gradili most između reči i stvaralaštva, most između pokreta i osećaja, između ljubavi i srteće.
Priredbu je svečano otvorio predsednik S.K.H.D. Desanka Maksimović, gospodin Nikola Vlahović.