Savez srpske dijaspore Slovenije poziva sve one koji se žele družiti, veseliti i putovati da se prijave za jedan od dole navedenih sektora ili više njih.

IZB.01. Sektor folklorista (slavni) »STEVAN SINĐELIĆ«
02. Recitatorski sektor
03. Izvorni pevački sektor
04. Dramski sektor
05. Sektor muzičara
06. Sektor besplatne pravne pomoći
07. Sektor književnika
08. Sektor za medije
09. Sektor za izv. društveno korisnog rada
Poštovani, svoje prijavnice zainteresovani mogu popuniti na sedištu Saveza srpske dijaspore Slovenije u Društvenom domu Ljubljana – Bežigrad, Linhartova cesta 13, upravo tu će se i izvoditi obučavanja. Prijavnice se mogu dobiti i kot receptora navedenog objekta. Ujedno Vas obaveštavamo, da je sa radom u ovim prostorima počela i srpska biblioteka »VUK KARADŽIĆ« Ljubljana. Smatramo, da je velika stvar usmeriti decu da uče i čuvaju naše srpske tradicije i običaje, a uz to da nisu prepušteni ulici. Iz ovih raspisanih sektora delatnosti, biće za kandidate posebno zanimljivo učenje srpskih igara i pesama, a uz to i škola svirke sa harmonikom. Već iduće godine, folklor slavnog Sinđelića treba nastupati na Balkanu i pojedinim evropskim državama. Već tradicionalno organizujemo i velike međunarodne kulturne prezentacije Petrovdanski sabor i Vesele dane srpske dijaspore Slovenije uz takmičenja folklornih i pevačkih grupa Balkana. Sve potrebne informacije možete dobiti na sedežu Ljubljana 1001, p.p. 2595. Linhartova c. 13., kao i putem telefona (0) 059/931-023, gsm.: 041/389-994, 031/883-675 i 041/369-457 Fax.: (0) 1 5055-877 E-pošta:
[email protected] ili [email protected]
Elektronski medij »SRPSKA DIJASPORA« www.srpska-dijaspora.org

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
DOKAŽIMO ZAJEDNO, DA SRPSKA KULTURA U SLOVENIJI NIJE PREPUŠTENA ZABORAVU!

Organizatori Vas očekuju veselog srca.