Svima kojima nije jasno koji je značaj kulturnog defilea objavljujemo istinu i dajemo odgovore koja je to suština, kulturnog defilea kroz Ljubljanu (29.08.2015).

Mi smo kroz defile centrom Ljubljane pravili promociju srpske kulture, srpskog folklora i na jedan lep dostojanstven način ukazali slovenačkoj javnosti na lepotu srpske kulturne baštine. Time je poslata poruka, da se narodu koji ima takvu kulturu i takve kulturne predstavnike moraju priznati prava i omogućiti, da se u Sloveniji neguje kroz institucije srpski jezik i srpska pismenost. Naša deca obučena u prekrasne narodne nošnje, koja su igrala i pevala, su simbol budućnosti i bili su nam svima radost i ponos u prezentaciji Veselih dana. Lepota srpskog folklora zajedno sa vrhunskim književnicima je dostojanstveno stala ispred Prešernovog spomenika, koji simbolično predstavlja temelj slovenačke kulture i pismenosti. Zato smo napravili promociju naše kulture, naše pismenosti i naših običaja, to nije bio protest, nego izvedba kulturnih programa u znak skretanja pažnje slovenačke javnosti na to da je došlo vreme, da se u Sloveniji poštuje srpska kultura ravnopravno kako Srbi poštuju Slovensku. Organizatori!