Direktor Zrenjaninskog fakulteta prof. dr. sci. Milorad Rančić, posetio jednu od ozbiljnih krovnih organizacija Srba u Sloveniji (Ljubljana 12. i 13. juna 2016) – Savez srpske dijaspore Slovenije. Gospodin Rančić posetio je i našu srpsku biblioteku u Ljubljani “Vuk Karadžić” te poklonio i skroman broj knjiga, na čemu smo mu veoma zahvalni. Sa vodstvom dijaspore i predsednikom Sašom Gajićem posetili su i ljubljanski Litostroj POVER, prilikom čega je direktor proizvodnje, Nijaz Topčić, gostima pokazao specijaliziranu vrstu proizvodnje, koja se većinom izvozi (različite turbine), dakle jedini sačuvani gigant bivše zajedničke države SFRJ. Hipotetično rečeno, proizvodnja unatoč krizi još uvek cveta.Direktor 1

Zaključni razgovori oko Centra za visoke strukovne studije u Ljubljani, vođeni su u pisarni SSDS razumevajuće i objektivno uz dobrobit oba subjekta i završeni uspešno.Direktor 12

Predsednik Saša Gajić i rukovodilac studijskog Centra zahvalio se direktoru Rančiću na poseti. Cenjenom gostu predstavio je i Savez srpske dijaspore i Udruženje srpskih književnika Slovenije. Gajić je između ostaloga informisao g. Rančića o prvoj srpskoj stranci koja je već izvršila pripreme za registraciju (SOCIJALNA STRANKA SRBA SLOVENIJE) te objasnio da nakon spavanja Srba 26 godina još nije najveća (200.000) srpska manjina u jednoj od zemalja EU Sloveniji nije priznata, dok su slovenačke manjine u okruženju već priznate u početku i kao takve koriste sva ljudska prava u punoj meri.

Informiše: Vedran Vojvodić