OGORČENI ALEKSANDAR KONUZIN (RUSKI AMBASADOR U BEOGRADU 15.09.2011) UPITAO NALICKANE BEOGRADSKE „FORUMAŠE“ DA LI MEĐU NJIMA POSTOJI I JEDAN SRBIN KOME JE STALO DO KOSOVA?

Pripremila i prevela: Nevena Đukanović FB reporter

U nastavku su logistički detalji planova vazdušnog i kopnenog desanta na administrativnu liniju razgraničenja i punktove Jarinje i Brnjak. Naša redakcija je došla do ovog dokumenta preko poverljivog prištinskog izvora. Ovaj dokument dokazuje crno-na belo, da planirana agresija na Sever, koja prema istom izvoru treba da počne noćas u kasnim satima, ili u sam cik zore, je u stvari projekat NATO okupatora (KFOR-a i Euleksa) a ne kako se to tendeciozno prikazuje u medijima- kao samovolja Prištine.
Ovaj dokument takođe jasno pokazuje da glavnu operativnu ulogu u ovoj vojno-policijskoj avanturi ima zvaničnik Euleks policije Rudolf Bel, i da KFOR i Euleks, pored vazdušne podrške, obezbeđuju i taktičku podršku u ljudstvu, kao i svu drugu logističku podršku, i iz svega proizilazi da će se invazija odigrati, pored vazdušnog i kopnenim putem- gde zato treba očekivati transport teške opreme drumovima na Severu.

Takođe je indikativan planirani “faktor iznenađenja“ napada na Srpski Sever, na kome insistira savetnik Bel. Naravno, uporedo sa ovim planovima, postoje i operativno-taktički planovi NATO okupatora i „rosu“ terorista za vojno-policijsku „operaciju“, do kojih nismo uspeli (još) da dođemo, ali radimo na tome. Dokument takođe dokazuje da u celoj ovoj operaciji KFOR ima dezigniranu ulogu vojne podrške, za slučaj da to zahtevaju KPS ili Euleks!?

Ovde je važno ponovo naglasiti, da ovaj dokument potpuno dokazuje da se ovde ne radi o nikakvoj samovolji Prištine, već o dobro isplaniranoj NATO- okupatorskoj zaveri protiv Srpskog stanovništva na Kosmetu i protiv same Srpske države. I to od strane istog NATO okupatora, u čiju se službu bespogovorno stavlja naš sramotni Srpski režim… (Redakcija FBR)

SLEDI PREVEDENI TEKST (SA ALBANSKOG) “EULEKS-KPS“ PLANA:

PROCURELE INFORMACIJE PRIŠTINSKOG AKCIONOG PLANA !

„Iz prvog neuspelog pokušaja “vlade“ da se vrate pod kontrolu admin. prelaze 1 i 31 na severu, bez konkretnog plana akcije, izvučena su pouke od strane izvršne „kosovske vlasti“ i međunarodnih faktora (da se „sekira ne kreće sama među planinama“).
Učeći se na vlastitim greškama, 25. jula, kada je vlada Kosova donela odluku za akciju svega dva sata pred „polazak“ na Sever, Zvaničnici Prištine su ovaj put danima diskutovali i planirali da bi odredili jasan operativni plan, kako bi se znala tačna zaduženja svakog učesnika.
Prema tom planu, EULEKS i policija su već počeli pripreme, tako da se 16. septembra obezbedi da lokalna policija i albanski carinici preuzmu pod nadzorom EULEKS-a dva carinska punkta: Jarinje i Brnjak.
Novinarski izvori, bliski EULEKS-u, su došli do dokumentacije i skice pripremanja, gde se vidi da je ovaj put sve planirano da se uradi „besprekorno“. Prema istim izvorima, na Sever će se ovaj put ići sa detaljnim mapama celog regiona, a ne kao što je učinjeno 25. jula, gde je policija pretrpela gubitke, kada je strado policajac Enver Zimberi. Ovaj put su obezbeđene i druge mape, i druge logističke alatke, i ceo plan je priveden kraju…
Euleks i Kosovska policija već su skicirali punktove 1 i 31 radi sa detaljima o razmeštaju ljudstva. Iako će granična kontrola zajedno raditi, Kosovski policijski kontejneri, u skladu sa tim planovima, biće postavljeni na samoj graničnoj liniji, dok će se carinici i pripadnici EULEKS policije, biti smešteni unutar Kosova.
Kroz ovaj plan, KFOR će obezbediti tehničku podršku helikopterima- prema izvorima medija, NATO trupe na Kosovu će biti stavljene u stanje pripravnosti u slučaju da njihova intervencija bude zatražena od strane KPS’a ili EULEH’-a.
Precizno postavljanje kontejnera na tačkama na kojima se Kosovo odvoja od Srbije, obezbeđivanje električne energije, generatora, rad kancelarija, prostor za spavanje, pa čak i pružanje tuš-kabina su samo neki od detalja koje koordinira tehničko osoblje EULEKS-a i Kosovske policije.
„Na kraju je odlučeno da 25 kontejnera budu na carinskoj tački 1. 8 od ovih kontejnera će biti poslati kosovskoj policiji a drugih 17 nama ( EULEH-u)“ . Rekao je zvaničnik blizak Euleksu sa sastanaka održanih u poslednjih dana.
„Euleks i Kosovska policija zahtevaju da im se kontejneri pošalju helikopterima“, precizirao je isti izvor.
Prema dokumentima koje poseduju naš redakcijski izvor, EULEKS policija će poslati kontejnere koje su prethodno obećali da će obezbediti, u toku dana u četvrtak u bazu KFOR-a „Belvedere„, koji se nalazi u južnom delu Mitrovice. Iz „Belvedere“, prema istom izvoru, kontejneri za raspoređivanje osoblja na severu će biti poslati helikopterima da budu stavljeni na raspolaganje policiji i carinicima.
Osim obezbeđivanja osam kontejnera, KPS je imao sastanke sa EULEKS-om (prema nama dostupnim dokumentima)- obavezan je da obezbedi generatore, tuš kabine i napajanje električnom energijom, takođe zahtevaju tačne informacije o broju službenika koji će se smenjivati od 16. 09. pa nadalje.
Osim toga, EULEKS je obećao svu pomoć Kosovskoj policiji u prenosu materijala helikopterima, ali da bi to uradili, prištinska „vlada“ treba da pošalje zvaničan zahtev EULEKS-u.
Svi ovi detalji su navedeni u kontinuitetu, sastanci su održani u tri dana tokom sedmice, između osam pripadnika EULEKS-a i pripadnika Kosovske policijske uprave. Na čelu sastanaka, sa kojih su podelili zadatke EULEH-u i Kosovskoj policiji, se nalazio Rudolf Bel, glavni savetnik Uprave policije od strane EULEKS-a.
Kasnije je, prema tim dokumentima, počevši od 16. septembra, gospodin Bel je naglasio: „Moramo naporno raditi na pripremi svih planova, kako bi bili spremni da delujemo kada to nama najviše odgovara, i to treba da bude u saradnji sa Kosovskom policijom.“
Za konkretnu akciju u petak, policija i EULEKS će se takođe sastati dan ranije, u četvrtak, kada se očekuje da počne slanje jednog dela opreme na Sever. „

Datum objave: 15.09.2011