Informiše dopisnik: Vedran Vojvodić

Delegacija Saveza srpske dijaspore Slovenije sa predsednikom prof. Sašom Gajićem je 10. maja 2016. godine posetila jedan među najboljim i najstarijim fakultetima u Srbiji i to u Zrenjaninu. Lepo prihvaćeni sa vodstvom uz direktora dr. sci. prof. Milorada Rančića uspeli su oformiti i ugovor o saradnji. Dakle, ugovorom se prvi put u jednoj od zemalja EU, ovoga puta u Sloveniji, otvara Centar za visoke studije u Ljubljani na Srpskom jeziku. Profesor Rančić je delegaciju upoznao sa različitim radionicama u kojima studenti obavljaju i fakultetski praktični dio. U početku su izabrana dva smera Krizni menadžment (bezbednost) i Zaštita životne sredine, a nešto kasnije i Zaštite na radu i Fakultetđprotivpožarne zaštite. Studij traje tri godine i nakon uspešnosti uručuju se diplome (dipl. ing.) na srpskom i engleskom jeziku, koje su priznate po svim EU zemljama. Godišnja članarina može se uplatiti u nekoliko rata, koja će biti nešto povoljnije od većine cena fakulteta iz Slovenije. Predavanja (konsultacije) obavljaće vrhunski stručnjaci kroz deset predmeta. Organizaciju predavanja (par puta mesečno za vikende) vodiće vodstvo Saveza srpske dijaspore Slovenije u Ljubljani, koje će usko surađivati sa navedenim fakultetom. Oni koji su već neke predmete obavili na drugim fakultetima, priznaće se ispiti. Pozivamo sve zainteresovane, da se obrate za informacije i upišu neki od ponuđenih fakultetskih smerova. Sve informacije oko upisa, koji već traje, kao i gradivo mogu se dobiti na sedištu Saveza srpske dijaspore u Ljubljani, Linhartova cesta 13 ili direktno kod predsednika i rukovodioca ovog centra u Ljubljani g. Saše Gjića na mobilni broj 041/369-457.

Fakultet 12