JAVNA OBJAVA

U Ljubljani, dana: 15.06.2014.
Početak prijave: 15. jun 2014.
Kraj prijave: 31. jul 2014.
Kraj i datum održavanja: 30. avgusta 2014. (Društveni dom – velika dvorana Linhartova cesta 13 oko 18.00 časova) u Ljubljani, naselje Beržigrad

Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto, sleduje plakete (zlatna, srebrna ili bronzana SSDS) i diplome. Koja će takmičarima biti uručena u okviru međunarodne tradicionalne kulturne godišnje prezentacije “Veseli dani srpske dijaspore Slovenije”, koji traju u Ljubljani od 29. do 31. avgusta 2014. Učesnicima koji nisu uvršteni niti u jedno od tri takmičarska mesta biće uručene zahvalnice ili povelje organizatora. Upravo tako će biti od nastupajućih izabrana tri takmičarska mesta za najbolju prateću folklornu muziku, za najbolje folklorne narodne nošnje, kao i najbolju nastupajuću pevačku grupu “Zapevaj da te čuju”.
Obaveštenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora www.srpska-dijaspora.org i www.srpski-knjizevnici.org. Za dodatne infiormacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, gsm. 041/369-457 predsedniku SSDS Saši Gajiću ili predsedniku folklornog sektora te podpredsedniku Saveza Igoru Mitiću 031/883-675 ali putem elektronskih adresa: [email protected] ili [email protected].
Za takmičenje na ovom festivalu mogu se natjecati sva službeno registrovana kulturno umetnička folklorna društva iz zemlje i inustranstva koja pravovremeno pošalju svoje overene prijave i to za vreme objave. Prijave trebaju biti u slovenskom ili srpskom jeziku (ćirilica ili latinica), na gore navedenu adresu organizatora, sa naznakom: Ne otvaraj – prijava “FOLKLOR BALKANA” Ljubljana 30. avgusta 2014. u Ljubljani. Nepotpune takmičarske prijave organizatori će izdvojiti iz rešavanja.

Za plakete i diplome II “FOLKLOR BALKANA” 30. avgusta 2014 u Ljubljani biće izabrani najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto. Žiri sačinjavaju pojedinci kao umetničke vođe folklornog društva koje se takmiči uz jednog člana iz sastava organizatora navedenog festivala. Prijavljuju se pojedinačni takmičarski folklori, koji će za svoje članstvo pokriti sve potrebne troškove (prenoćišta, prevoza prehrane) za navedene dane boravka i takmičenja. Organizator može isključivo na želju prijavljenih folklonih društava rezervisati hotelski smeštaj u nekom od ugodnijih hotela ili domova u Ljubljani ili njenoj užoj okolini. Cene prenoćišta po osobi sa doručkom su od 20 do 25,00 evra, dok se cene ručka kreću oko 7,00 evra.
Takmičarsko natjecanje biće vrednovano u skladu sa kriterijumima organizatora, koje dobije pre takmičenja, pročita, potpiše i overi odgovorno lice svakog nastupajućeg društva. Prijavitelj prijavljuje dve koreografije u slučaju dupliranja, organizator određuje jednu koja treba vremenski trajati oko 10 minuta. Pojedini Folklorni sastav poželjeno je da broji do 16 članova.
Plakete i diplome biće svečano uručene u velikoj dvorani Društvenog centra Ljubljana – Bežigrad, Linhartova cesta broj 13 u Ljubljani 30. avgusta 2014. Svim prijavljenim učesnicima želimo dobru zabavu uz puno sreće.
Za objavu u imenu organizatora podpredsednik SSDS i predsednik folklornog sektora Igor Mitić.

Годишњи међународни 4. традиционални такмичарски фолклорни фестивал “ФОЛКЛОР БАЛКАНА” Љубљана 30. августа 2014 у Љубљани

 

 

 

ЈАВНА ОБЈАВА

У Љубљани, дана: 15.06. 2014
Почетак пријаве: 15. јун 2014
Крај пријаве: 31. јул 2014
Крај и датум одржавања: 30. августа 2014 (Друштвени дом – велика дворана Линхартова цеста 13 око 18.00 часова) у Љубљани, насеље Бержиград

Најбољи такмичари који буду уврштени у прво, друго или треће такмичарско место, следује плакете (златна, сребрна или бронзана ССДС) и дипломе. Која ће такмичарима бити уручена у оквиру међународне традиционалне културне годишње презентације “Весели дани српске дијаспоре Словеније”, који трају у Љубљани од 29 до 31. августа 2014. Учесницима који нису уврштени нити у једно од три такмичарска места биће уручене захвалнице или повеље организатора. Управо тако ће бити од наступајућих изабрана три такмичарска места за најбољу пратећу фолклорну музику, за најбоље фолклорне народне ношње, као и најбољу наступајућу певачку групу “Запевај да те чују”.
Обавештења у електронском медију Српска дијаспора www.srpska-dijaspora.org и www.srpski-knjizevnici.org. За додатне инфиормације можете се обратити на горе наведену адресу, гсм. 041/369-457 председнику ССДС Саши Гајићу или председнику фолклорног сектора те подпредседнику Савеза Игору Митићу 031/883-675 али путем електронских адреса: с[email protected] или [email protected].
За такмичење на овом фестивалу могу се натјецати сва службено регистрована културно уметничка фолклорна друштва из земље и инустранства која правовремено пошаљу своје оверене пријаве и то за време објаве. Пријаве требају бити у словенском или српском језику (ћирилица или латиница), на горе наведену адресу организатора, са назнаком: Не отварај – пријава “ФОЛКЛОР БАЛКАНА” Љубљана 30. августа 2014 у Љубљани. Непотпуне такмичарске пријаве организатори ће издвојити из решавања.

За плакете и дипломе 4. “ФОЛКЛОР БАЛКАНА” 30. августа 2014 у Љубљани биће изабрани најбољи такмичари који буду уврштени у прво, друго или треће такмичарско место. Жири сачињавају појединци као уметничке вође фолклорног друштва које се такмичи уз једног члана из састава организатора наведеног фестивала. Пријављују се појединачни такмичарски фолклори, који ће за своје чланство покрити све потребне трошкове (преноћишта, превоза прехране) за наведене дане боравка и такмичења. Организатор може искључиво на жељу пријављених фолклоних друштава резервисати хотелски смештај у неком од угоднијих хотела или домова у Љубљани или њеној ужој околини. Цене преноћишта по особи са доручком су од 20 до 25,00 евра, док се цене ручка крећу око 7,00 евра.
Такмичарско натјецање биће вредновано у складу са критеријумима организатора, које добије пре такмичења, прочита, потпише и овери одговорно лице сваког наступајућег друштва. Пријавитељ пријављује две кореографије у случају дуплирања, организатор одређује једну која треба временски трајати око 10 минута. Поједини Фолклорни састав пожељено је да броји до 16 чланова.
Плакете и дипломе биће свечано уручене у великој дворани Друштвеног центра Љубљана – Бежиград, Линхартова цеста број 13 у Љубљани 30. августа 2014. Свим пријављеним учесницима желимо добру забаву уз пуно среће.
За објаву у имену организатора подпредседник ССДС и председник фолклорног сектора Игор Митић.

ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
ZDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA V SLOVENIJI
УДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА У СЛОВЕНИЈИ
Linhartova cesta 13. Ljubljana 1109 p.p. 2595
E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org
‘ 059/931-023 Fax.: (0) 1 5055-877, gsm. 041/369-457

П Р И Ј А В Н И Ц А

Годишњи међународно учешће на ИВ. такмичарском годишњем фолклорном фестивалу “ФОЛКЛОР БАЛКАНА” 30. августа 2014 у Љубљани и такмичење певачких група “Запевај да те чују” Љубљана 2014

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА IV. ФЕСТИВАЛУ 30.08. 2014.године

Назив ансамбла:
Град:
Адреса:
Контакт особа: мобилни:_______________________

фикс. тел:_________________факс:_________________е–маил адреса:____________________

Број чланова КУД-а (учесника и пратећег особља):____________________________________

Кореографија:_______________________________________________________________
Кореографија:_______________________________________________________________
Оркестар: Акустични Матрица-ЦД
Певачка група и назив: ………………………………………………….

Кратки опис ансамбла (репертоар, ношње, и сл.):

 

Изјава: Потврђујем да сам прочитао и да прихватам услове фестивала.

У ___________________________2014. године

 

М.П. Одговорно лице

___________________

 

 

P R I J A V N I C A

Godišnji međunarodno učešće na IV. takmičarskom godišnjem folklornom festivalu “FOLKLOR BALKANA” 30. avgusta 2014 u Ljubljani i takmičenje pevačkih grupa “Zapevaj da te čuju” Ljubljana 2014

PRIJAVA ZA UČEŠĆE NA IV. FESTIVALU 30.08. 2014.godine

Naziv ansambla:
Grad:
Adresa:
Kontakt osoba: mobilni:_______________________

fiks. tel:_________________faks:_________________e–mail adresa:____________________

Broj članova KUD-a (učesnika i pratećeg osoblja):____________________________________

Koreografija:_______________________________________________________________
Koreografija:_______________________________________________________________
Orkestar: Akustični Matrica-CD
Pevačka grupa i naziv: ………………………………………………….

Kratki opis ansambla (repertoar, nošnje, i sl.):

 

Izjava: Potvrđujem da sam pročitao i da prihvatam uslove festivala.

U ___________________________2014. godine

 

M.P. Odgovorno lice

___________________