Jesu li se Srbi odrekli svog kalendara sa sadašnjom 7522. godinom?

Svi koji izučavaju kalendare znaju da je ova 7522. godina, po starom srpskom kalendaru. Poznato je da se u svetu ljudi koriste sa 42 kalendara. Tako je u Burmi 1375. godina, Jevrejima 5774., Kinezima četiri hiljade sedamsto i neka. Dok je svoj način računanja vremena do nedavno imala i Švedska.

NOVA 15 ĆIR.

Srpski kalendar koristi se od 16. veka. Tako je računanje vremenskog događanja u svim poveljama, dokumentima, crvenim knjigama ili slično. Korištenje sopstvenog kalendara ne znači odricanje od ovoga koji je važeći na svetu. Sve je to stvar dogovora. Mi u Savezu srpske dijaspore Slovenije već tradicionalno proslavljamo svake godine (13. na 14. januar) Novu godinu uz kulturni program uz dobru muziku, piće i hranu i to do sitnih jutarnjih časova. To izvodimo u velikoj dvorani na sedištu našeg saveza i književnika (Ljubljana, Linhartova cesta 13.) Neka ste nam srećni, zdravi, veseli i uspešni. SSDS-Vodstvo.