Tradicionalni osmi “VESELI DANI SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE” – velika prezentacija bogate kulture, dostojanstva, poštenja i ponosa. Protesti nezadovoljstva ispred: Protivkorupcijske komisije Slovenije, Sudova Slovenije, Državnog tužilaštva Slovenije, Policije slovenije, Ministarstva za unutrašnje poslove Slovenije i Ministarstva za kulturu Slovenije. Upravo ispred ulaza u zgradu po našem Ministarstva (pre za Srbe nekulture) uz igranje užičkog kola mladi Srbi pokazuju da se i oni žele veseliti i družiti, za takve kulturne realizacije potrebna su i novčana sredstva. Dakle, sredstva koja se razdeljuju već 9 godina u navedenom ministarstvu sa strane Evropske Unije i to oko 20 miliona evra, jedino Savez srpske dijaspore i njigova društva svih tih godina na konkursuima nisu dobili niti jednog centa. Dok navedeni savez unatoč ima između ostaloga i priznat status društva posebnoga interesa i značaja za kulturu od istog ministarstva, na osnovu kojeg bi u startu moglo dobiti više do 20% nego oni koji ga nemaju. Protesti su između ostaloga održani i pred: Protikorupcijskom komisijom, Okružnim, Višim i Vrhovnim sudovima, Tužilaštvom, Generalnom policijskom upravom i Ministarstvom za unutrašnje poslove u vezi montiranja i osuđivanja nevinih Srba po Sloveniji. Navedeni protesti uz marš bili su održani 27. avgusta 2016. godine u 12:45 sati, dok su navedeni su za 28. avgust 2016. Godine otkazani zbog velikog broja učesnika ispred pravoslavne crkve (oko 1700), pa sami organizatori nisu predvideli toliki broj u svojim prijavama policiji. Srbi kao 200.000 najveća nepriznata manjina u Sloveniji redovno podmiruju svoje razne poreze i dadžbine, čija novčana sredstva idu i u ovo ministarstvo, ali da dobiju bar skromne iznose, za Srbe u Sloveniji toga nema. Disktriminacija, dragi moji za Srbe isključivo na svim porama života u ovoj Alpskoj Deželi. Upravo u njoj su već 25 godina Srbi građani nižeg reda. Upravo isti dan je formirana i prva srpska stranka “SOCIJALNA STRANKA SRBA SLOVENIJE”, koja će se uz mnogo drugoga boriti i za ljudska prava Srba u Sloveniji uz priznanje svoje srpske zajednice u ovoj Alpskoj i Evropskoj Deželi diskriminacije iskljuičivo do Srba. Organizatori.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

КУЛТУРНИ ПРОТЕСТИ У ЉУБЉАНИ

Традиционални осми “ВЕСЕЛИ ДАНИ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ” – велика презентација богате културе, достојанства, поштења и поноса. Протести незадовољства испред: Протикорупцијске комисије Словеније, Судова Словеније, Државног тужилаштва Словеније, Полиције словеније, Министарства за унутрашње послове Словеније и Министарства за културу Словеније. Управо испред улаза у зграду по нашем Министарства (пре за Србе некултуре) уз играње ужичког кола млади Срби показују да се и они желе веселити и дружити, за такве културне реализације потребн су и новчана средства. Дакле, средства која се раздељују већ 9 година у наведеном министарству са стране Европске Уније и то око 20 милиона евра, једино Савез српске дијаспоре и њигова друштва свих тих година на конкурсуима нису добили нити једног цента. Док наведени савез унаточ има између осталога и признат статус друштва посебнога интереса и значаја за културу од истог министарства, на основи којег би у старту могло добити више до 20% него они који га немају. Протести су између осталога одржани и пред: Протикорупцијском комисијом, Окружним, Вишим и Врховним судовима, Тужилаштвом, Генералном полицијском управом и Министарством за унутрашње послове у вези монтирања и осуђивања невиних Срба по Словенији. Наведени протести уз марш били су одржани 27. августа 2016 године у 12:45 сати, док су наведени су отказани за 28. август 2016 у вези великог броја учесника испред православне цркве (око 1.700), па сами организатори нису предвидели толиког броја у својим пријавама полицији. Срби као 200.000 највећа непризната мањина у Словенији редовно подмирују своје разне порезе и даџбине, чија новчана средства иду и у ово министарство, али да добију бар скромне износе, за Србе у Словенији тога нема. Дисктриминација, драги моји за Србе искључиво на свим порама живота у овој Алпској Дежели. Управо у њој су већ 25 година Срби грађани нижег реда. Управо исти дан је формирана и прва српска странка “СОЦИЈАЛНА СТРАНКА СРБА СЛОВЕНИЈЕ”, која ће се уз много другога борити и за људска права Срба у Словенији уз признање своје српске заједнице у овој Алпској и Европској Дежели дискриминације искљуичиво до Срба. Организатори.