Cenjeni naši, često se grlimo u prilici, većinom kada smo srećni ili kada vidimo osobu koju volimo, osobu koju često ne susrećčemo. Tada se lepo osećamo, osećamo radost i sreću kada grlimo takvu osobu, i zagrljaj može hipotetično da daje pečat, a to je da kaže mnogo o tome kako se osećamo i šta osećamo jedno do drugoga. Verujte, svaki put kada nekoga iskreno zagrlimo, mi tada prenosimo naša osećanja i radost do te osobe. na način koji se nikada ne može objasniti samo rečima. Osećamo kako se naša napetost smanjuje, upravo tada dok smo u zagrljaju, i našu brigu zamenjuje jači osećaj ugodnosti radosti i poverenja.

Jeste li možda razmišljali zašto se sve to dešava nakon zagrljaja?

Jesmo li ikada i pomislioli šta se događa u nama dok nekoga grlimo?

Navesćemo stručno analizirana takva postupanja, a koja se događaju u našim telima, upravo zahvajujući našim zagrljajima, koja dolaze sama od sebe i za njih nije potreban novac. Dakle, nije bitno dali smo bogati ili siromašni.

1. Pojačava vezivanje

Grljenje može da dovede do proizvodnje oksitocina u mozgu, zbog čega se vezujemo za partnera. Proizvodnja ovog hormona dovodi do pojačanog osećaja posvećenosti i intimnosti dok delimo osećanja kroz grljenje. Pokušajte da zagrlite partnera kako biste osetili da veza između vas jača!

2. Opušta telo

Grljenje izaziva opuštanje mišića i smanjenje napetosti u telu. Zagrlite nekoga kako biste oterali svakodnevne brige!

3. Smanjuje bol

Grljenje izaziva lučenje endorfina, koji smanjuju bol tako što blokiraju puteve bola i umanjuju sam bol tako što pojačavaju cirkulaciju u mekim tkivima. Ovo otklanja peptide poput bradikinina koji stimulišu bol.

4. Pojačava empatiju i razumevanje

Strasni zagrljaj omogućuje razmenu osećanja kroz bioenergetska polja koja stvara srce, što izaziva osećaj empatije sa drugom osobom. Na ovaj način se gradi poverenje između ljudi koje se ne može samo rečima opisati. Zagrlite nekoga kada želite da mu otvorite srce!

5. Otklanja depresiju i neurodegenerativne poremećaje

Grljenje može da izazove povećano lučenje dopamina u mozgu, i ono se može videti na PET skeneru mozga. Nivo dopamina je nizak kod ljudi sa stanjima poput Parkinsonove bolesti i poremećajima raspoloženja kao što je depresija. Zato, ako vidite da je neko depresivan, zagrlite ga i unesite malo radosti u njegov život.

6. Poboljšava raspoloženje

Grljenje može da poveća proizvodnju serotonina u mozgu, što poboljšava raspoloženje i podiže nivo samopouzdanja. Kada nam je nivo serotonina nizak, osećamo se depresivno i usamljeno. Grljenje dovodi do otpuštanja serotonina i endorfina u krvne sudove kako bi se stvorio osećaj zadovoljstva i poništila tuga. Grljene takođe povećava performanse na poslu i u školi. Zagrlite vašeg partnera ako se oseća tužnim.

7. Dovodi nervni sistem u ravnotežu

Grljenje dovodi nervni sistem u ravnotežu. U koži se nalazi mreža sićušnih senzora za pritisak u obliku jajeta – mehanoreceptor,a koji su povezani sa mozgom preko vagus nerva. Oni su osetljivi na dodir. Galvanski odgovor koji se meri kod nekoga ko je u zagrljaju pokazuje izrazitu promenu u provodljivosti kože. Efekat vlage i elektriciteta po koži tokom grljenja pokazuje balansirano stanje parasimpatetičkog nervnog sistema, što se postiže psihofiziološkom koherentnošću do koje dovodi strastan zagrljaj. Nastavite da se grlite kako biste izbalansirali nervni sistem!

8. Umanjuje stres

Grljenje umanjuje stres tako što smanjuje nivo cirkulišućeg kortizola (hormona stresa) u krvi. Na ovaj način se umiruje um i smanjuje hiperglikemija izazvana kortizolom i dijabetes melitus. Studije pokazuju da su bebe koje su dovoljno grljene pod manjim stresom nego odrasle osobe koje su manje grljene. Istraživanje Univerziteta Emori je otkrilo neverovatnu vezi između dodira i smanjenja stresa. Kada vaš partner dođe kući sa posla, samo ga toplo zagrlite!

9. Poboljšava zdravlje i smanjuje broj otkucaja srca

Grljenje može da smanji broj otkucaja srca. U studiji izvedenoj na Univerzitetu Čepel Hil u Severnoj Karolini učesnici koji nisu imali nikakav kontakt sa svojim partnerima su imali ubrzan rad srca za 10 otkucaja više u minutu u poređenju sa 5 otkucaja u minutu ispitanika koji su imali priliku da grle svoje partnere tokom eksperimenta. Smanjenje broja otkucaja srca će pomoći u smanjivanju krvnog pritiska i broja srčanih oboljenja.

10. Podiže imuni sistem

Doktor Šelden Koen je izveo studiju u kojoj je učestvovalo preko 400 zdravih osoba, koje su odgovarale na pitanja o društvenoj podršci kako je oni doživljavaju u noćnim telefonskim intervjuima koji su trajali dve nedelje. Postavljana su im pitanja o tome koliko često su učestvovale u ličnim konfliktima i o broju zagrljaja u toku dana. Istraživači su izložili ispitanike uobičajenom virusu prehlade i pratili ih kako bi procenili simptome i znake infekcije. Otkrili su da su osobe koje su za sebe smatrale da imaju dobru društvenu podršku i koje su se često grlile imale manje simptoma i znakova infekcije ili ih uopšte nisu imale. Osobe koje su doživljavale međuljudske konflikte, osobe koje su manje grljene ili uopšte nisu grljene, međutim, pokazivale su različite simptome i znake infekcije. Grljenje može da smanji nivo hormona stresa koji inhibira imuni sistem i povećati hormone i peptide koji regulišu funkcionisanje imunoloških ćelija. Grlite svoju decu kako bi bila zdrava i kako bi im imunitet bio dobar!

11. Smanjuje strah od smrtnosti

Studija objavljena u časopisu Psihološke nauke je otkrila da grljenje i dodirivanje smanjuje strah od smrti. Studija je takođe otkrila da je čak i grljenje neživog objekta, kao što je plišani meda, dovoljno da umiri egzistencijalne strahove ljudi. Štaviše, samo zamišljanje grljenja nekoga koga najviše volite može da dovede do lučenja serotonina, dopamina i endorfina, što prouzrokuje osećaj radosti i sreće. Ovo će takođe poništiti strah od smrtnosti jer dolazi do smanjenja nivo hormona stresa, promene percepcije mozga i buđenja pozitivnih emocija. Ne brinite, grlite se i živite dugo!

Da zaključimo, zagrljaj nam može učiniti samoupouzdanim i privlačnim. Može nam pomoći da ojačamo međusobne veze i otvoriti dubine našeg uma. Može nam pomoći da uspostavimo osećaj poverenja između ljudi i da otvorimo srca jedni za druge. Zagrljaj može dovesti do velikih promena u nama; on je okidač za veliko otpuštanje neurohormona u telu koji mogu da nam umire um. Ovi neurohormoni će nam doneti radost i sreću i umanjiti osećaj tuge, napetost i anksioznost. Grljenje smanjuje osećaj bola i donosi uzbuđenje!
Naš savet je – grlite se, volite i ljubite svakoga trena kada to već možete.

ГРЛИТЕ СЕ МАЗИТЕ И ПАЗИТЕ, ТО ЈЕ ЗДРАВО И НИЈЕ САМО ПРИЧА

Цењени наши, често се грлимо у прилици, већином када смо срећни или када видимо особу коју волимо, особу коју често не сусрећчемо. Тада се лепо осећамо, осећамо радост и срећу када грлимо такву особу, и загрљај може хипотетично да даје печат, а то је да каже много о томе како се осећамо и шта осећамо једно до другога. Верујте, сваки пут када некога искрено загрлимо, ми тада преносимо наша осећања и радост до те особе. на начин који се никада не може објаснити само речима. Осећамо како се наша напетост смањује, управо тада док смо у загрљају, и нашу бригу замењује јачи осећај угодности радости и поверења.

Јесте ли можда размишљали зашто се све то дешава након загрљаја?

Јесмо ли икада и помислиоли шта се догађа у нама док некога грлимо?

Навесћемо стручно анализирана таква поступања, а која се догађају у нашим телима, управо захвајујући нашим загрљајима, која долазе сама од себе и за њих није потребан новац. Дакле, није битно дали смо богати или сиромашни.

1. Појачава везивање

Грљење може да доведе до производње окситоцина у мозгу, због чега се везујемо за партнера. Производња овог хормона доводи до појачаног осећаја посвећености и интимности док делимо осећања кроз грљење. Покушајте да загрлите партнера како бисте осетили да веза између вас јача!

2. Опушта тело

Грљење изазива опуштање мишића и смањење напетости у телу. Загрлите некога како бисте отерали свакодневне бриге!

3. Смањује бол

Грљење изазива лучење ендорфина, који смањују бол тако што блокирају путеве бола и умањују сам бол тако што појачавају циркулацију у меким ткивима. Ово отклања пептиде попут брадикинина који стимулишу бол.

4. Појачава емпатију и разумевање

Страсни загрљај омогућује размену осећања кроз биоенергетска поља која ствара срце, што изазива осећај емпатије са другом особом. На овај начин се гради поверење између људи које се не може само речима описати. Загрлите некога када желите да му отворите срце!

5. Отклања депресију и неуродегенеративне поремећаје

Грљење може да изазове повећано лучење допамина у мозгу, и оно се може видети на ПЕТ скенеру мозга. Ниво допамина је низак код људи са стањима попут Паркинсонове болести и поремећајима расположења као што је депресија. Зато, ако видите да је неко депресиван, загрлите га и унесите мало радости у његов живот.

6. Побољшава расположење

Грљење може да повећа производњу серотонина у мозгу, што побољшава расположење и подиже ниво самопоуздања. Када нам је ниво серотонина низак, осећамо се депресивно и усамљено. Грљење доводи до отпуштања серотонина и ендорфина у крвне судове како би се створио осећај задовољства и поништила туга. Грљене такође повећава перформансе на послу и у школи. Загрлите вашег партнера ако се осећа тужним.

7. Доводи нервни систем у равнотежу

Грљење доводи нервни систем у равнотежу. У кожи се налази мрежа сићушних сензора за притисак у облику јајета – механорецептор,а који су повезани са мозгом преко вагус нерва. Они су осетљиви на додир. Галвански одговор који се мери код некога ко је у загрљају показује изразиту промену у проводљивости коже. Ефекат влаге и електрицитета по кожи током грљења показује балансирано стање парасимпатетичког нервног система, што се постиже психофизиолошком кохерентношћу до које доводи страстан загрљај. Наставите да се грлите како бисте избалансирали нервни систем!

8. Умањује стрес

Грљење умањује стрес тако што смањује ниво циркулишућег кортизола (хормона стреса) у крви. На овај начин се умирује ум и смањује хипергликемија изазвана кортизолом и дијабетес мелитус. Студије показују да су бебе које су довољно грљене под мањим стресом него одрасле особе које су мање грљене. Истраживање Универзитета Емори је открило невероватну вези између додира и смањења стреса. Када ваш партнер дође кући са посла, само га топло загрлите!

9. Побољшава здравље и смањује број откуцаја срца

Грљење може да смањи број откуцаја срца. У студији изведеној на Универзитету Чепел Хил у Северној Каролини учесници који нису имали никакав контакт са својим партнерима су имали убрзан рад срца за 10 откуцаја више у минуту у поређењу са 5 откуцаја у минуту испитаника који су имали прилику да грле своје партнере током експеримента. Смањење броја откуцаја срца ће помоћи у смањивању крвног притиска и броја срчаних обољења.

10. Подиже имуни систем

Доктор Шелден Коен је извео студију у којој је учествовало преко 400 здравих особа, које су одговарале на питања о друштвеној подршци како је они доживљавају у ноћним телефонским интервјуима који су трајали две недеље. Постављана су им питања о томе колико често су учествовале у личним конфликтима и о броју загрљаја у току дана. Истраживачи су изложили испитанике уобичајеном вирусу прехладе и пратили их како би проценили симптоме и знаке инфекције. Открили су да су особе које су за себе сматрале да имају добру друштвену подршку и које су се често грлиле имале мање симптома и знакова инфекције или их уопште нису имале. Особе које су доживљавале међуљудске конфликте, особе које су мање грљене или уопште нису грљене, међутим, показивале су различите симптоме и знаке инфекције. Грљење може да смањи ниво хормона стреса који инхибира имуни систем и повећати хормоне и пептиде који регулишу функционисање имунолошких ћелија. Грлите своју децу како би била здрава и како би им имунитет био добар!

11. Смањује страх од смртности

Студија објављена у часопису Психолошке науке је открила да грљење и додиривање смањује страх од смрти. Студија је такође открила да је чак и грљење неживог објекта, као што је плишани меда, довољно да умири егзистенцијалне страхове људи. Штавише, само замишљање грљења некога кога највише волите може да доведе до лучења серотонина, допамина и ендорфина, што проузрокује осећај радости и среће. Ово ће такође поништити страх од смртности јер долази до смањења ниво хормона стреса, промене перцепције мозга и буђења позитивних емоција. Не брините, грлите се и живите дуго!

Да закључимо, загрљај нам може учинити самоупоузданим и привлачним. Може нам помоћи да ојачамо међусобне везе и отворити дубине нашег ума. Може нам помоћи да успоставимо осећај поверења између људи и да отворимо срца једни за друге. Загрљај може довести до великих промена у нама; он је окидач за велико отпуштање неурохормона у телу који могу да нам умире ум. Ови неурохормони ће нам донети радост и срећу и умањити осећај туге, напетост и анксиозност. Грљење смањује осећај бола и доноси узбуђење!

Наш савет је – грлите се, волите и љубите свакога трена када то већ можете.