Program Socialne  stranke Srbov Slovenije – SSSS, sprejet na kongresu stranke izvolitvi vodstva stranke in sprejemu statuta stranke  v Ljubljani (velika sejna dvorana Linhartova cesta 13) dne 27.08.2017 ob 17:00 uri

N A Š   P R O G R A M

Uvodni del: Socialne  stranke Srbov Slovenije – SSSS, želi za Srbe v Sloveniji samo eno, tisto kar imajo drugi že 26 let.  Osnova je enotnost Srbov Slovenije kot zahteva za priznanje naše najštevilčnejše srbske manjšine v Sloveniji. Programsko gledano se SSSS zavzema  za ohranjanje jezika, pisma ter kulturno-verske identitete Srbov  v Sloveniji. Vsekakor tudi  za medkulturne ljudske pravice moderne družbe, družbeno-ekonomske in socialne garancije za vse upokojence in delavce. Ustvarjanje pravice in enakost  Srbov in vseh slovenskih  državljanov. Skrb za zdravje, delovno, življenjsko in naravno okolje.

SSSS je socialna stranka, njen cilj  je da interes kapitala ne ogroža socialne pravice delavcev ter drugih njenih državljanov. Člani smo za dostojno življenje in enotnost vseh slovenskih državljanov, ne glede  na versko, politično, nacionalno ali kulturni pripadnost.

Programske točke delovanja in to:

– varno in zdravo bivalno, delovno in življenjsko okolje,

– socialno stabilnost vseh državljanov, ki ne bo povzročila zmanjševanja zasluženih pokojnin,

– posebne ugodnosti za dijake in študente, zlasti tiste najboljše,

– smo proti korupciji na splošno, zlasti v policiji, tožilstvu in sodstvu (smo za umik takšnih posameznikov),

– smo, da so delovni, strokovni in pošteni primerno plačani, zlasti v policiji, tožilstvu in sodstvu,

– boljšo izkoriščenost ekonomskih priložnosti ter večjo zaposlenost vseh, še posebej mladih,

– podpiramo vsa dobre rešitve v duhu blagostanja za vse slovenske državljane,

– podpiramo preventivno delovanje za čistejši zrak, vodo in reciklažo,

– ustvarjanje boljših življenjskih in delovnih pogojev v mestih in vaseh,

– obsojamo »sivo« ekonomijo ter vsa protipravno pridobljena sredstva,

– obsojamo diskriminacijo, laži, korupcijo in nestrpnost,

– podpiramo znanje, uspešnost in zamenjavo nesposobnih,

– program za sorazmerno zaposlitev manjšinskih strokovnjakov v državnih inštitucijah (policija, tožilstvo in sodstvo),

– zakonske spremembe v sociali:

 1. evidentiranje  upokojencev z manjšimi pokojninama do 600,00 evrov in mesečna denarna pomoč ob razliki do tega zneska;
 2. obvezni dvig pokojnin ob uskladitvah zaradi dviga cen prehrambenih izdelkov 2 x letno;
 3. letni regres za vse upokojence enak, vsaj 500,00 evrov;
 4. otroški dodatek za prvega otroka 200, 00 evrov, drugega 300,00 in z več kot dva otroka 350,00 evrov;
 5. minimalni osebni dohodek dvigniti na 650, 00 evrov;

– zakonske spremembe v sodstvu, tožilstvu in policiji,

 1. ustanoviti državno komisijo, da pregleda izvor (spornih) diploma zlasti v sodstvu, tožilstvu in policiji ter takšne odpustiti in kaznovati;
 2. samostojnost dela sodnikov in tožilcev striktno omejiti na veljavna Ustavna oziroma zakonska določila in odgovornost. Torej naj bo samostojen, če dela po navedenih in v primeru kršitve navedenih ostajajo brez službe in kaznovan;

Tako vse tiste, ki so v pravnemu postopku sodelovali in sodili ne glede iz katerega sodišča, če se pravnomočne sodbe pri izrednih sredstvih na Ustavnemu sodišču razveljavijo, celotno verigo takšnih sodnikov in tožilcev odpustiti in kaznovati.

 1. ukidnuti neučinkovite sodne svete in posamezna sodišča in jih združiti v druga obstoječa (tako prišparati letno okrog 20 milionov evrov;
 2. poštene in strokovne sodnike in tožilce nagrajevati skozi uspešnost sodnih predmetov in jim na osnovi tega decembra vsakega tekočega leta izplačati nagrado do 3 poprečnih plač.

– zakonske spremembe v šolstvu malica in knjige za dijake brezplačne in dodatne nagrade na najboljše, ravno tako za študente, vsaj malica brezplačna in posamezne privilegije za najboljše;

– zakonske spremembe v policiji.

 1. umakniti redarsko službo, zaposliti nekaj več policistov, nagrajevati jih skozi strokovnost in uspešnost;
 2. uvesti na uniformah policistov tudi značke z imenom in priimkom;
 3. nestrokovne policiste odpustiti, strokovne in uspešne nagraditi.

– organiziranost vojske in vojaške tehnike dvigniti na visoki nivo, kajti z rožicah se ni nikoli vojna ne more dobiti v kolikor do nje pride,

– Ukidnoti Javne sklade, zavode, svete in jih združiti v posamezna ministrstva ter prišparati letno več kod 20 milionov evrov.

– odprti smo in sprejemamo vsak pameten dialog, ki ima za cilj boljšo perspektivo življenja v skupni domovini.

V Ljubljani, dne: 27.08.2017                      

Socialne  stranke Srbov Slovenije – SSSS

Predsednik: Saša Gajić