Poštovani,

primite iskrene čestitke od nas Srba iz Slovenije povodom dana Vaše državnosti.

Dobro smo napisali, nas i onako preko Ambasade R. Srbije u Ljubljani i njene ambasadorke Zorane Vlatković, činjenično ne priznate kao Srbima. Da, žalosno je to, pa ipak istinito. Na internetnoj stranici između drugih srpskih društava i klubova, postavili su i naših 11 subjekata (adrese itd.) na nedavno obeležavanje Dana Državnosti u Ljubljani, pozvani su bili i neki srpski neprijatelji, ali niko iz 11 naših društava nije primio takvu pozivnicu, nije primila ni jedina stranka Socijalna stranka Srba Slovenije. Ako to i sami opravdavate, verujemo da bi nas trebali bar informisati, da u buduće znamo, ko su srpski prijatelji, a ko su njihovi nacionalni neprijatelji.

Navedena Ambasada uz svoju ambasadorku Zoranu Vlatković, smatramo da ne radi svoj posao, možda Vi to tako upravo i želite? Ista ta Ambasada, nije se još ni upitala – zašto ovi Srbi u Ljubljani svih zadnjih 15 godina svake godine organizuju proteste pred sudovima, ministarstvima itd.? Zašto je po slovenačkim zatvorima najviše Srba, onih koji su krivi a više onih koji nisu? Jesmo li mi možda radikalni što pomažemo svojoj naciji kroz besplatni pravni sektor, kroz humanitarni sektor, preko svoje srpske biblioteke „Vuk Karadžić“, kroz međunarodne kulturne prezentacije?

Naš odgovor je činjeničan – borimo se za Srbe u Sloveniji, da su i njihova ljudska prava bar prekoliko zaštićena te da je isključivo na Srbima izvedene diskriminacije što manje..

Svih ovih godina iz Srbije, ni na javnim vladinim konkursima nismo i nećemo konkurisati. Nećemo zato, što smatramo da srpskoj sirotinji je potreban svaki dinar, pa i onima sa KIM, čija deca žive u strahu i veoma bi voleli da se nekoliko dana bar godišnje zaboravi taj strah. Da, svake godine iz više bivših Republika nastalih iz nekad zajedničke države gostimo svoje prijatelje, svoje Srbe i nikada nismo zaobišli ni maticu Srbiju, financirali smo bar jedno i njihovo društvo.

Zbilja ako to od Vas dolazi da delite Srbe na Srbe iz Srbije i Srbe iz drugih republika, nikim slučajem nije moguće opravdavati. Smatramo da u Srbiji ima dosta sposobnih, obrazovanih, poštenih i ponosnih Srba, a kojima je uskraćena služba u nekoj od srpskih ambasada.

Naravno, mi ih mesto Vas ne mislimo postavljati, ali želimo da preispitate rad Ambasade Srbije u Ljubljani, ambasadorke i svih njezinih pomoćnika ili pomoćnica. Inače navedena Ambasada unatoč zastavi koju volimo do većine Srba u Sloveniji pokazuje veliko neprijateljstvo.

Dakle, ne čudite se ako izvedemo svoje predviđene proteste ove godine i pred Ambasadom Srbije u Ljubljani.

„NE HRANITE VUKOVE DOSTOJNIM I POŠTENIM SRBIMA“

Srbima u Sloveniji nakon raspada bivše SFRJ najviše su narušena njihova ljudska prava. Istini za volju, slovenački Ustav je dosta dobar, mada u njemu nije priznata najveća nacionalna etička zajednica, koja po našim podatcima broji oko 200.118 hiljada Srba. Inače, brojke Srba u Sloveniji od zadnjeg popisa stanovništva 2011 godine državni biro za statistiku ne vodi u svojoj evidenciji. Činjenično priznate su u startu nastanka samostalne republike Slovenije italijanska i mađarska manjina koja broji zajedno nešto oko 8.000 državljana. ( www.srpska-dijaspora.org , www.srpski-knjizevnici.org ; www.sssslovenije.com) E pa dragi naši Srbi i Vi iz matice Srbije, neka ste nam zdravi, srećni, veseli i uspešni. Svakako, to želimo i Vama i svima Srbima po zemljama EU i celom Svetu.

Vodstvo Socijalne stranke Srba Slovenije
i Saveza srpske dijaspore Slovenije sa Sašom Gajićem.

Отворено писмо председнику Р. Србије, председнику Владе Р. Србије, председнику Скупштине Р. Србије, појединим озбиљнијим странкама Р. Србије и различитим медијима.

Поштовани,

примите искрене честитке од нас Срба из Словеније поводом дана Ваше државности.

Добро смо написали, нас и онако преко Амбасаде Р. Србије у Љубљани и њене амбасадорке Зоране Влатковић, чињенично не признате као Србима. Да, жалосно је то, па ипак истинито. На интернетној страници између других српских друштава и клубова, поставили су и наших 11 субјеката (адресе итд.) на недавно обележавање Дана Државности у Љубљани, позвани су били и неки српски непријатељи, али нико из 11 наших друштава није примио такву позивницу, није примила ни једина странка Социјална странка Срба Словеније.

Ако то и сами оправдавате, верујемо да би нас требали бар информисати, да у будуће знамо, ко су српски пријатељи, а ко су њихови национални непријатељи.

Наведена Амбасада уз своју амбасадорку, сматрамо да не ради свој посао, можда Ви то тако управо и желите? Иста та Амбасада, није се упитала – зашто ови Срби у Љубљани свих задњих 15 година сваке године организују протесте пред судовима, министарствима итд.?

Наш одговор је чињеничан – боримо се за Србе у Словенији, да су и њихова људска права бар мало заштићена, те да је искључиво на Србима изведене дискриминације што мање.
Свих ових година из Србије, ни на јавним владиним конкурсима нисмо и нећемо конкурисати. Нећемо зато, што сматрамо да српској сиротињи је потребан сваки динар, па и онима са
КИМ, чија деца живе у страху и веома би волели да се неколико дана бар годишње заборави тај страх. Да, сваке године из више бивших Република насталих из некад заједничке државе угостимо своје пријатеље, своје Србе и никада нисмо заобишли ни матицу Србију, финансирали смо бар једно и њихово друштво.

Збиља ако то од Вас долази да делите Србе на Србе из Србије и Србе из других република, не видимо начин како је то могуће оправдавати. Сматрамо да у Србији има доста способних, образованих, поштених и поносних Срба, којима је ускраћена служба у некој од српских амбасада.

Наравно, ми их уместо Вас не мислимо постављати, али желимо да преиспитате рад Амбасаде Србије у Љубљани, амбасадорке и свих њезиних помоћника или помоћница. Иначе наведена Амбасада унаточ застави коју волимо према већини Срба у Словенији показује велико непријатељство.

Дакле, не чудите се ако изведемо своје предвиђене протесте ове године и пред Амбасадом Србије у Љубљани.
„НЕ ХРАНИТЕ ВУКОВЕ ДОСТОЈНИМ И ПОШТЕНИМ СРБИМА“

Србима у Словенији након распада бивше СФРЈ највише су нарушена њихова људска права.

Истини за вољу, словеначки Устав је доста добар, мада у њему није призната највећа национална етичка заједница, која по нашим подацима броји око 200.118 хиљада Срба. Иначе, бројке Срба у Словенији од задњег пописа становништва 2011 године државни биро за статистику не води у својој евиденцији. Чињенично признате су у старту настанка, самосталне републике Словеније италијанска и мађарска мањина, која броји заједно нешто око 8.000 држављана. Е па драги наши Срби и Ви из матице Србије, нека сте нам здрави, срећни, весели и успешни. Свакако, то желимо и Вама и свима Србима по земљама ЕУ и целом Свету.

Водство Социјалне странке Срба Словеније
и Савеза српске дијаспоре Словеније са Сашом Гајићем.