ЦЕЊЕНИ ЧЛАНОВИ, ПОЧАСНИ ЧЛАНОВИ, СИМПАТИЗЕРИ И ПРИЈАТЕЉИ УСПЕШНО СУ ПРОШЛЕ НАШЕ ВЕЛИКЕ МЕЂУНАРОДНЕ КУЛТУРНО УМЕТНИЧКЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ »XИ ВЕСЕЛИ ДАНИ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ« НАША ТРЕНУТНА ОСНОВНА ЗАЛАГАЊА СУ ОЧЕКИВАЊЕ ДА НАМ МИНИСТАРСТВО СЛОВЕНАЧКЕ КУЛТУРЕ ФИНАНЦИРА СРПСКУ БИБЛИОТЕКЕ „ВУК КАРАДЖИЋ“ У ЉУБЉАНИ, КАО ОСНОВУ СРПСКЕ КУЛТУРЕ, СМАТРАЈУЋИ КАДА СЕ ФИНАНЦИРА 360 СЛОВЕНАЧКИХ БИБЛИОТЕКА, ВЕРУЈЕМО ДА МОГУ И ЈЕДНУ НАШУ. УЗ ТО ПРЕДЛАЖЕМО СЛОВЕНАЧКОЈ ВЛАДИ ДА ОЗБИЉНО РАЗМИСЛИ И ПОВУЧЕ ПРИЗНАЊЕ ТАКОИМЕНОВАНЕ Р. КОСОВА. ПОЗИВАМО СРБЕ И ДРУГЕ ДА СЕ МАСОВНО УКЉУЧУЈЕТЕ У СОЦИЈАЛНУ СТРАНКУ СРБА СЛОВЕНИЈЕ, ПОШТО СУ СРБИ НЕЗАДОВОЉНИ УЧЕСТАЛИМ КРШЕЊИМА ЊИХОВИХ ЉУДСКИХ ПРАВА И НАКОН СПАВАЊА 27 ГОДИНЕ ЗАХТЕВАМО ПРИЗНАЊЕ НАЈВЕЋЕ (212.000) НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ, КАО ШТО ТО ВЕЋ ГОДИНАМА УЖИВАЈУ СЛОВЕНАЧКЕ МАЊИНЕ ИЗВАН СЛОВЕНИЈЕ. ПОЗНАТО ЈЕ, ДА ЈЕДИНО РАЗГОВОРИ ДОНОСЕ ДОГОВОРЕ, А НЕ ПРИНЦИПИ (О ВЕЛИКИМ ПРОТЕСТИМА ВАС ПРАВО-ВРЕМЕНО ОБАВЕШТАВАМО). ДРАГИ НАШИ БУДИТЕ НАМ СРЕЋНИ, ЗДРАВИ, ВЕСЕЛИ И УСПЕШНИ. ВОДСТВО ССДС и СССС. CENJENI ČLANOVI, POČASNI ČLANOVI, SIMPATIZERI I PRIJATELJI USPEŠNO SU PROŠLE NAŠE VELIKE MEĐUNARODNE KULTURNO UMETNIČKE PREZENTACIJE »XI VESELI DANI SRPSKE DIJASPORE« NAŠA TRENUTNA OSNOVNA ZALAGANJA SU OČEKIVANJE DA NAM MINISTARSTVO SLOVENAČKE KULTURE FINANCIRA SRPSKU BIBLIOTEKE „VUK KARADŽIĆ“ U LJUBLJANI, KAO OSNOVU SRPSKE KULTURE, SMATRAJUĆI KADA SE FINANCIRA 360 SLOVENAČKIH BIBLIOTEKA, VERUJEMO DA MOGU I JEDNU NAŠU. UZ TO PREDLAŽEMO SLOVENAČKOJ VLADI DA OZBILJNO RAZMISLI I POVUČE PRIZNANJE TAKOIMENOVANE R. KOSOVA. POZIVAMO SRBE I DRUGE DA SE MASOVNO UKLJUČUJETE U SOCIJALNU STRANKU SRBA SLOVENIJE, POŠTO SU SRBI NEZADOVOLJNI UČESTALIM KRŠENJIMA NJIHOVIH LJUDSKIH PRAVA I NAKON SPAVANJA 27 GODINE ZAHTEVAMO PRIZNANJE NAJVEĆE (212.000) NACIONALNE MANJINE, KAO ŠTO TO VEĆ GODINAMA UŽIVAJU SLOVENAČKE MANJINE IZVAN SLOVENIJE. POZNATO JE, DA JEDINO RAZGOVORI DONOSE DOGOVORE, A NE PRINCIPI (O VELIKIM PROTESTIMA VAS PRAVO-VREMENO OBAVEŠTAVAMO). DRAGI NAŠI BUDITE NAM SREĆNI, ZDRAVI, VESELI I USPEŠNI. VODSTVO SSDS i SSSS.