OTOK RAJA I VRHOVI,
K'O PRELEPI NAŠI SNOVI.

TU ANĐELI SLAVU SLAVE,
NAD JEZEROM VODE PLAVE.

OKOLINE TU VISINU, UMETNIČKIH SIVIH STENA,
GRLE ALPE OD DAVNINA, IZ PRELEPIH TIH VREMENA.

NA TOM KRAJU VIDOKRUGA,
ISTINA JE DOSTA DUGA.

HARMONIJA BROJNIH PTICA,
UZ MIR BOŽ'JI, DUŽ LITICA.

TU SEĆANJE LJUBAV BUDI,
KROZ POSETE MLADIH LJUDI.

BEZBROJ DIVNIH USPOMENA,
OKOLINA ČVRSTIH STENA.

UDOLINA ŽIVA SLIKA, JEZERO JE LEPOM ČINI,
TU SE RAĐA LJUBAV NOVA, OKOLINE NA VISINI.

NA OTOKU SUNCA SENKA, GODINAMA CRKVA DREMA,
ODSJAJ SUNCA U JEZERU, UKRAS, SLIKA TOG VREMENA.

GDE NO MLADI SREĆU TRAŽE, PREKO ZVONA KADA ZVONE,
TE ODREDE SVOJE ŽELJE, LJUBAVI SE NOVE RODE.

TU I NEBO GRLI STENE, A PRED ZIMU CVEĆE VENE,
LABUDOVI SU ČUVARI, DOK I PATKE VOLE STENE.

PROLEĆE NAM MENJA SLIKU,
UZ DIVOTU NOVOM LIKU.

BOŽANSTVENA OKOLINA, K'O TVRĐAVA DOSTA STENA,
KAD NESTANE HLADNA ZIMA I RAJSKO SE CVEĆE MENJA.

Pesnik: Saša Gajić