NAVIRU GLASOVI PREDAKA,
UŠI SU PUNE POZNATIH RIJEČI.
NAŠA JE RODBINSKA VEZA JAKA,
ONA U NAŠIMA SRCIMA JEČI.

SMJENJUJU SE LIKOVI ZNANI,
IZVIRU KAO SVITAC IZ TAME.
U NAŠA SU PAMĆENJA UREZANI,
ONI NAS KA SEBI MAME.

U PODSVIJESTI SE RAĐA SJETA
ČUDOTVORNA, ISTINITA,
ONOGA I OVOGA SVIJETA.

BOJA GOVORA VJETROM ZNANA
KROZ VRIJEME PROMIČE.
SVIH OVIH PROŠLIH DANA,
TO NISU SAMO RIJEČI NEGO PRIČE.

RAZGOVOR SE VODI U ČET'RI OKA.

Pesnik: Danilo Karapetrović