ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
ZDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA V SLOVENIJI
UDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA U SLOVENIJI
Celovška cesta 134 Ljubljana 1109 p.p. 2595

E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org
00386/59-931-023 Fax.: (0) 1 5055-877, gsm. 00386/41-369-457

Tradicionalni međunarodni godišnji konkurs za književno priznanje i nagradu “ZLATNO PERO” 2018

U Ljubljani, dana: 28. februara 2018
Početak: 01. mart 2018
Kraj konkursa: 30. april 2018

Priznanje i nagradu “ZLATNO PERO” 2018 za najbolju pesmu dodelićemo u Ljubljani 01. Septembra 2018. godine na 9. tradicionalnoj prezentaciji srpske kulture “VESELI DANI SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE” u Ljubljani, a konkurs je otvoren od 01. mart do 30. aprilA 2018.

Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto biće obavešteni u roku od 45 dana po završetku konkursa pismenim putem i putem obaveštenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora www.srpska-dijaspora.org i www.srpski-knjizevnici.org. Za dodatne infiormacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, gsm. 00386/41/369-457 ili putem elektronskih adresa: [email protected] i [email protected]. S obzirom da se ove godine navršava deveto tradicionalno prezentovanje srpske kulture, nagrada će tim povodom biti uručena u okviru međunarodne tradicionalne godišnje prezentacije “Veseli dani srpske dijaspore Slovenije”, mada se organizatori mogu dogovoriti, da se navedene nagrade i priznanja podele na nekoj od predstojećih kulturno umetničkih prezentacija u R. Srpskoj. Tom prigodom biće upriličeno posebno pesničko veče uz dobitnike tog vrednog priznanja i slično.
Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica (izuzev onih koji su već bili nagrađivani i dobitnici nekih od priznanja na istom tradicionalnom nazivu konkursu) satara 18 ili više godina koji pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i kraću biografiju uz tri još neobljavljene pesme. Pesme trebaju biti u srpskom jeziku (ćirilica ili latinica) u tri primerka šifrovane za tri članski stručni Žiri formiran u sklopu USKS, na gore navedenu adresu organizatora, sa naznakom: Ne otvaraj – konkurs književnog priznanja i nagrade “ZLATNO PERO” 2018. Nepotpune konkursne predloge žiri će izdvojiti iz rešavanja.

Najbolji takmičari koji budu uvršteni u prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto biće obavešteni u roku od 45 dana po završetku konkursa pismenim putem ili putem obaveštenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora www.srpska-dijaspora.org i www.srpski- knjizevnici.org. Za dodatne informacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, gsm. 00386/41/369-457 ili putem elektronskih adresa: srpska. [email protected] i [email protected]

Tom prigodom biće upriličeno posebno pesničko veče uz poeziju i muziku za dobitnike tih vrednih priznanja i slično.

• Za priznanje i nagradu mogu konkurisati sva lica satara 18 ili više godina koja pošalju svoju fotografiju, popunjenu izjavu i kraću biografiju.
• Učesnici šalju tri još neobjavljene pesme u tri primerka.
• Radovi se potpisuju šifrom, a u istoj koverti poslati rešenje iste.
• Radovi ne smeju da vređaju verski, nacionalni i polni identitet.
• Pisati u fontu Times New Roman 12, a adresirati isključivo na latinici (pošto adresu na ćirilici pošta odbaci).
• Teme pesama su slobodne, u slučaju da je neka od prijavljenih pesama već bila objavljivana, nagrada i priznanja se poništavaju.
• Uz radove poslati i adresu autora, fotografiju, broj telefona i mejl adresu.
• Pristigli radovi se ne vraćaju.
• Radovi trebaju biti na srpskom jeziku (ćirilica ili latinica), za čije autorstvo odgovaraju kandidati.
• Radove procenjuje tročlani stručni žiri formiran u sklopu USKS.

Nagrada se sastoji od plaketa, priznanja,medalja, znački, diploma, zahvalnica i povelja SSDS ili USKS uz moguće i novčane iznose u koliko ih neko donira i to:

1. za postignuto prvo takmičarsko mesto moguća je novčana nagrada od bruto iznosa donacija 70% sa zlatnom plaketom ili medaljom, zahvalnicom i poveljom USKS uz takmičarsku lentu (peškir).
2. za postignuto drugo takmičarsko takmičarsko mesto moguća je novčana nagrada od bruto iznosa donacija 30% sa srbrnom plaketom ili medaljom, i poveljom USKS uz takmičarsku lentu (peškir)..
3. za postignuto treće takmičarsko mesto bronzana plaketa ili medalja, i povelja USKS uz takmičarsku lentu (peškir).

Žiri može dodatno nagraditi uz pristanak organizatora i tri autora za tri najemotivnije ljubavne pesme godine sa zlatnom značkom, diplomom i zahvalnicom USKS.

Putne troškove (autobusom ili železnicom) hotelske rezervacije i prenoćište u jednom od hotela u Ljubljana, te prehranu za vreme dodele takmičarskih priznanja i nagrada za uspešne učesnike snosiće USKS. Pojedine druge pesme učesnika koji nisu izabrani za prvo, drugo ili treće konkurisano mestio biće objavljivane u našim elektronskim medijima nakon samog izbora. Svim učesnicima kod konkurisanja želimo puno sreće.

Dobitnici će biti učesnici pesničke večeri USKS u Ljubljani ili nekom od opština Srpske, a biće im objavljen i Književni portret u srpskom mediju “OTADŽBINA” i elektronskom mediju “Srpska dijaspora”.

Napomena – za ovaj konkurs upotrebljava se i Pravilnik o nagradama i takmičenjima SSDS i USKS.

Za konkursni odbor, predsednik Saša Gajić

ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
ZDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA V SLOVENIJI
UДRUЖЕЊЕ SRPSКИH КЊИЖЕВNИКА U SLOВЕNИЈИ

Celovška cesta 134 Љuбљаnа 1109 p.p. 2595
E-pošta: [email protected] ili [email protected]

IZJAVA ZA 9 GODIŠNJI MEĐUNARODNI KONKURS
ZA KNJIŽEVNO PRIZNANJE I NAGRADU “ZLATNO PERO” 2018

Ime i prezime učesnika/ce:……………………………………………………………………………………………
Datum i mesto rođenja …………………….……………….……….jedinstven matični broj ……………..…………………
Adresa boravka………………………………………………………………………………………………
……………………..…Adresa e-pošte:: ………………………… broj telefona ……………….
Zanimanje, stepen obrazovanja:
…………………………………………………………………………………………………………

Napomena! Vaši lični podaci biće kao takvi zaštićeni i upotrebljeni isključivo za potrebe konkursa.

 

НАЈБОЉИ ОД НАЈБОЉИХ МЕЂУНАРОДНО КЊИЖЕВНО ТАКМИЧЕЊЕ »ЗЛАТНО ПЕРО« ЉУБЉАНА 2018

ЗВЕЗА СРБСКЕ ДИАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
ЗДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА В СЛОВЕНИЈИ
УДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА У СЛОВЕНИЈИ
Целовшка цеста 134 Љубљана 1109 п.п. 2595

Е-пошта: [email protected] i [email protected]
www.srpska-dijaspora.org, www.srpski-knjizevnici.org
00386/59-931-023 Фаx.: (0) 1 5055-877, гсм. 00386/41-369-457

Традиционални међународни годишњи конкурс за књижевно признање и награду “ЗЛАТНО ПЕРО” 2018

У Љубљани, дана: 28. фебруара 2018
Почетак: 01. март 2018
Крај конкурса: 30. април 2018

Признање и награду “ЗЛАТНО ПЕРО” 2018 за најбољу песму доделићемо у Љубљани 01. Септембра 2018. године на 9. традиционалној презентацији српске културе “ВЕСЕЛИ ДАНИ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ” у Љубљани, а конкурс је отворен од 01. март до 30. априлА 2018.

Најбољи такмичари који буду уврштени у прво, друго или треће такмичарско место биће обавештени у року од 45 дана по завршетку конкурса писменим путем и путем обавештења у електронском медију Српска дијаспора www.srpska-dijaspora.org, www.srpski-knjizevnici.org. За додатне инфиормације можете се обратити на горе наведену адресу, гсм. 00386/41/369-457 или путем електронских адреса: [email protected] i [email protected]. С обзиром да се ове године навршава девето традиционално презентовање српске културе, награда ће тим поводом бити уручена у оквиру међународне традиционалне годишње презентације “Весели дани српске дијаспоре Словеније”, мада се организатори могу договорити, да се наведене награде и признања поделе на некој од предстојећих културно уметничких презентација у Р. Српској. Том пригодом биће уприличено посебно песничко вече уз добитнике тог вредног признања и слично.

За признање и награду могу конкурисати сва лица (изузев оних који су већ били награђивани и добитници неких од признања на истом традиционалном називу конкурсу) сатара 18 или више година који пошаљу своју фотографију, попуњену изјаву и краћу биографију уз три још необљављене песме. Песме требају бити у српском језику (ћирилица или латиница) у три примерка шифроване за три члански стручни Жири формиран у склопу УСКС, на горе наведену адресу организатора, са назнаком: Не отварај – конкурс књижевног признања и награде “ЗЛАТНО ПЕРО” 2018. Непотпуне конкурсне предлоге жири ће издвојити из решавања.

Најбољи такмичари који буду уврштени у прво, друго или треће такмичарско место биће обавештени у року од 45 дана по завршетку конкурса писменим путем или путем обавештења у електронском медију Српска дијаспора www.srpska-dijaspora.org, www.srpski-knjizevnici.org. За додатне информације можете се обратити на горе наведену адресу, гсм. 00386/41/369-457 или путем електронских адреса: [email protected] i [email protected]
Том пригодом биће уприличено посебно песничко вече уз поезију и музику за добитнике тих вредних признања и слично.

• За признање и награду могу конкурисати сва лица сатара 18 или више година која пошаљу своју фотографију, попуњену изјаву и краћу биографију.
• Учесници шаљу три још необјављене песме у три примерка.
• Радови се потписују шифром, а у истој коверти послати решење исте.
• Радови не смеју да вређају верски, национални и полни идентитет.
• Писати у фонту Тимес Неw Роман 12, а адресирати искључиво на латиници (пошто адресу на ћирилици пошта одбаци).
• Теме песама су слободне, у случају да је нека од пријављених песама већ била објављивана, награда и признања се поништавају.
• Уз радове послати и адресу аутора, фотографију, број телефона и мејл адресу.
• Пристигли радови се не враћају.
• Радови требају бити на српском језику (ћирилица или латиница), за чије ауторство одговарају кандидати.
• Радове процењује трочлани стручни жири формиран у склопу УСКС.

Награда се састоји од плакета, признања,медаља, значки, диплома, захвалница и повеља ССДС или УСКС уз могуће и новчане износе у колико их неко донира и то:

1. за постигнуто прво такмичарско место могућа је новчана награда од бруто износа донација 70% са златном плакетом или медаљом, захвалницом и повељом УСКС уз такмичарску ленту (пешкир).
2. за постигнуто друго такмичарско такмичарско место могућа је новчана награда од бруто износа донација 30% са србрном плакетом или медаљом, и повељом УСКС уз такмичарску ленту (пешкир)..
3. за постигнуто треће такмичарско место бронзана плакета или медаља, и повеља УСКС уз такмичарску ленту (пешкир).

Жири може додатно наградити уз пристанак организатора и три аутора за три најемотивније љубавне песме године са златном значком, дипломом и захвалницом УСКС.

Путне трошкове (аутобусом или железницом) хотелске резервације и преноћиште у једном од хотела у Љубљана, те прехрану за време доделе такмичарских признања и награда за успешне учеснике сносиће УСКС. Поједине друге песме учесника који нису изабрани за прво, друго или треће конкурисано местио биће објављиване у нашим електронским медијима након самог избора. Свим учесницима код конкурисања желимо пуно среће.

Добитници ће бити учесници песничке вечери УСКС у Љубљани или неком од општина Српске, а биће им објављен и Књижевни портрет у српском медију “ОТАЏБИНА” и електронском медију “Српска дијаспора”.

Напомена – за овај конкурс употребљава се и Правилник о наградама и такмичењима ССДС и УСКС.

За конкурсни одбор, председник Саша Гајић

ЗВЕЗА СРБСКЕ ДИАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
САВЕЗ СРПСКЕ ДИЈАСПОРЕ СЛОВЕНИЈЕ
ЗДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА В СЛОВЕНИЈИ
УДРУЖЕЊЕ СРПСКИХ КЊИЖЕВНИКА У СЛОВЕНИЈИ

Целовшка цеста 134 Љубљана 1109 п.п. 2595
Е-пошта: [email protected] i [email protected]

ИЗЈАВА ЗА 9 ГОДИШЊИ МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС
ЗА КЊИЖЕВНО ПРИЗНАЊЕ И НАГРАДУ “ЗЛАТНО ПЕРО” 2018

Име и презиме учесника/це:……………………………………………………………………………………………
Датум и место рођења …………………….……………….……….јединствен матични број ……………..…………………
Адреса боравка………………………………………………………………………………………………
……………………..…Адреса е-поште:: ………………………… број телефона ……………….
Занимање, степен образовања:
…………………………………………………………………………………………………………

Напомена! Ваши лични подаци биће као такви заштићени и употребљени искључиво за потребе конкурса.