Prilikom raspada bivše zajedničke države SFRJ i nastankom novih državica na Balkanu, prihvatile su neke zakone iz te socijalističko – komunističke države. Neki su čak postali i člani Evropske unije, ali istini na volju, nikako da se pojedinih »bratskih« zakona reše. Tako možemo činjenično potvrditi, da su hipotetično i same još uvek jednom nogom na tom Balkanu, a drugom u EU. Da li se to još uvek ide toliko daleko, ako država nema dovoljno, da ti uzme i ono što poseduješ u svom vlasništvu? Ma, ko će šta da uradi kontra, nego naši balkanci? Činjenična EU po svojim zakonima pre nastaje od Alpa napred, dok se mi još uvek vrtimo oko pojedinih zakona bivše SFRJ i nikako da ih od »tolike ljubavi« zaboravimo. Ovom tematikom delemično su se pojedini već dotakli, ali bezuspešno.

Pravni sektor Saveza srpske dijaspore Slovenije dolazi do zaključka, da je plaćanje poreza na ličnu imovinu protiv ustavna činjenica. Dakle, ona se kosi sa osnovnim ljudskim pravima za sklonište (stan ili kuću), kao i sa pravima na ličnu imovinu u koju se ubrajaju automobil, oružje i slično. Činjenično stoji, da plaćanjem takvih poreza mi potvrđujemo, da naša imovina nije naša, nego da
pripada državi (opštinama), a da smo mi samo brižni njihovi najemnici i korisnici. Što znači, da svakog trenutka može država oduzeti navedenu imovinu. Recimo, ako ste napravili saobraćajni prekršaj ili ako niste platili godišnji porez na navedeno, a kojega ste već  činjeničnio platili prilikom kupovine.