U Ljubljani, dana: 12.02. 2019
Početak prijave: 13. februara 2019
Kraj prijave: 13. aprila 2019

Takmičarke koje budu uvrštene za prvo, drugo ili treće takmičarsko mesto – najlepše od najlepših, sleduju nagrade i to:

  1. za postignuto prvo takmičarsko mesto MISS Balkana i EU sleduje priznanje, sa zlatnom plaketom ili medaljom SSDS, zahvalnicom uz takmičarsku  lentu, ukrasnu krunicu uz moguću novčanu nagradu od donacija u koliko ih bude 50% od prispelog bruto iznosa.
  2. za postignuto drugo takmičarsko mestoMISS Balkana i EU sleduje priznanje sa srbrnom plaketom ili medaljom SSDS i zahvalnicom  uz takmičarsku  lentu i uz moguću novčanu nagradu od donacija u koliko ih bude 30% od prispelog bruto iznosa.
  3. za postignuto treće takmičarsko mesto takmičarsko mestoMISS Balkana i EU sleduje priznanje sa bronzanom medaljom SSDS i zahvalnicom uz takmičarsku  lentu i  lentu i uz moguću novčanu nagradu od donacija u koliko ih bude 20% od prispelog bruto iznosa.
  4. Dodatno sve takmičarske učesnice ako su prisutne sleduju posebne zahvalnica za učešće u natečaju za misice.

Takmičarkama će pripadajuće biti uručeno u okviru velike međunarodne tradicionalne godišnje prezentacije “ 11. Veseli dani srpske dijaspore Slovenije”, koji traju u Ljubljani   zadnji vikend avgusta 2019.

Obaveštenja u elektronskom mediju Srpska dijaspora www.srpska-dijaspora.org i www.srpski-knjizevnici.org. Za dodatne infiormacije možete se obratiti na gore navedenu adresu, ‘ 059/931-023, gsm. 041/369-457 ili putem elektronskih adresa: [email protected] ili [email protected].

Za takmičenje na ovom natječaju mogu se natjecati folkloristkinje, kojima overi  prijavnicu odgovorna osoba jednog od registrovanih kulturno umetničkih društava EU i Balkana u starosti od 15 do 35 godina, a moguće je da nastupi izvan društva, ako je bar malo delovala u nekom od folklornih grupa.

Potrebno je da pravovremeno pošalju svoje overene prijave sa tri fotografije (jedna u celini, druga do pasa) po sopstvenom izboru u jednoj od srpskih narodnih nošnji i treća po sopstvenom izboru odeće i to za vreme objave. Prijave trebaju biti u slovenačkom ili srpskom jeziku (ćirilica ili latinica), na gore navedenu adresu organizatora, sa naznakom: Ne otvaraj – prijava za “MISS KULTURNIH DRUŠTAVA EU I BALKANA”  Ljubljana 2019. Žiri sa strane organizatora  objaviće  uži izbor kandidatkinja do 30 dana pred  podelu, a nešto kasnije  i 3 kandidatke koje su ušle u prva 3 mesta, dok će vrstni red biti objevljen tek na samoj dodeli nagrada. Nepotpune prijave organizatori će izdvojiti iz rešavanja.

Izabrane kandidatkinje biće smeštene u Hotelu Bit Center Ljubljana. Putne troškove (povratne karte autobusa ili voza) i hotelske troškove snosiće organizator.
Takmičarsko natjecanje biće vrednovano u skladu sa stručnom komisijom i kriterijumima organizatora.

Nagrade: lente, povelje i plakete ili medalje (zlatna, srbrna i bronzana), uz navedeno je moguća iI novčana nagrada u koliko budu pristigle novčane donacije ( za misicu 50%, prvu pratilju 30% i drugu pratilju 20% od bruto iznosa donacija u koliko ih bude). Navedene nagrade biće svečano uručene uz medijsko prisustvo  za vreme održavanja kulturne prezentacije, isključivo  gde to organizator odredi u Ljubljani (u nedelju) 02. septembra 2019 ili na nekoj  svojoj kulturno umetničkoj prezentaciji u julu 2019. godine, a moguće je ako se organizatori slože, da se navedeno dodeli i u R. Srpskoj na nekoj od kulturno umetničkih prezentacija. Prijave adresirajte isključivo latinicom i ne šaljite preporukom.

ZVEZA SRBSKE DIASPORE SLOVENIJE
SAVEZ SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE

ZDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKOV V SLOVENIJI

UDRUŽENJE SRPSKIH KNJIŽEVNIKA U SLOVENIJI
1109 Ljubljana pp 2595, Celovška cesta 134.
E-pošta: [email protected] ili [email protected]
www.srpski-knjizevnici.org ili www.srpska-dijaspora.org
00386/59-931-023 Fax.: +(0) 1 5055-877, gsm. 00386/41-369-457

VII. Godišnji međunarodni javni natječaj za izbor “Miss KD dijaspore Balkana i evropske unije” u Ljubljani zadnji vikend septembra 2019.

PRIJAVA ZA JAVNI NATJEČAJ

Naziv kulturno umetničkog društva ako se ide direktno:
Grad:
Adresa:
Kontakt osoba: mobilni: _______________________

fiks. tel: _________________ faks: _________________ e–mail adresa: _________________

Ime i prezime kandidatkinje: ………………………………………………………………………………………
Visina i težina kandidatkinje: ………………………………………………………………………………………

Mesto, datum i godina rođenja, državljanstvo uz adresu boravka i broj ličnog dokumenta: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kraći opis zanimanja uz biografiju:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Izjava: Potvrđujem da se slažem sa svim kriterijima organizatora (stručnog žirija i njihovog pravilnika). Slažem se takođe, da se moje sve tri fotografije objave u različitim medijima, kao i medijima organizatora. Napomena, fotografije se ne vraćaju. Za kandidatke koje su mlađe od 18 godina potreban je dodatni potpis ispod jednog od roditelja.

U _________________

__________ 2019. godine

Kandidatkinja i potpis:          Odgovorno lice KUD i pečat u koliko je vezana za KUD