Poštovani Srbi, dragi prijatelji, ovu deklaraciju u potpunosti podržava i Socijalna stranka Srba Slovenije, kao i Savez srpske dijaspore Slovenije.

SVESRPSKA ZAJEDNICA FRANCUSKE (SZF)

___________________________________________________________________________

Pariz, 21. februara 2019.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST Mi, Srbi u Francuskoj, sa ogorčenjem i osudom pamtimo zločinačko SAD-NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije, uglavnom Srbije, skrnavljenje srpskih duhovnih svetinja, proterivanja srpskog stanovništva sa svojih vekovnih ognjišta od strane šiptarskih terorista, i najzad, okupaciju Kosova i Metohije. Danas, šiptarski teroristi, prerušeni u državnike, lažne draave Kosova, uz podršku i saučešće pojedinih političara i multinacionalnih kompanija SAD i Kanade, među kojima se nalaze i oni koji su počinili zločin nad srpskim narodom u toku SAD-NATO agresije, nastoje da otmu prirodno i rudno bogatstvo Srbije. Srbija to ne sme da dozvoli. Potsećamo srpsku i svetsku javnost da Srbi nisu zaboravili:

– Da je NATO, predvođen Sjediwenim Američkim Državama, bombardovao Srbiju 1999. godine, u suprotnosti sa međunarodnim pravom, počinivši zločine međunarodnog karaktera nad civilnim
stanovništvom. Za te zločine još niko nije odgovarao. Ti zločini ne zastarevaju.

– Da su Sjediwene Američke Države i NATO okupirale Republiku Srbiju. Potsećamo, da se na osnovu člana 42 Haških propisa iz 1907. godine, teritorija jedne države smatra okupirana kada se nađe pod autoritetom neprijateljske vojke, što je danas slučaj sa Srbijom. Pored toga, ženevska Konvencija IV, član 2 potvrđuje da se definicija okupacije odnosi na "sve slučajeve delimične, ili potpuno okupirane teritorije“. Trajanje okupacije, po tumačewu mnogih stručnjaka međunarodnog prava, nema vremensko ograničenje i može da se svede čak i na nekoliko sati. To je važan podatak, imajući u vidu niz Sporazuma koje je Vlada Srbije potpisala sa SAD, i posebno sa NATO-om o takozvanom tranzitu njihovih oružanih snaga preko teritorije Srbije.

– Da se okupacija Republika Srbija, ogleda :

 1. Prisustvom SAD-NATO neprijateljske vojne baze Bondstil
 2. Prisustvom KFOR-a, međunarodnih vojnih snaga Ujedinjenih nacija na osnovu Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti
 3. Nezakonitim prenosom suverenosti južne srpske pokrajine na šiptarsku terorističku organizaciju i
 4. Sporazumima kaje je prethodna vlada Srbije potpisala sa SAD i sa NATO okupatorima. Stoga, Svesrpska zajednica Francuske, pozivajući se na svoje slavne predke, na svoje duhovno nasleđe, kao i na časne savremenike, koji se bore protiv Veleizdaje Kosova i Metohije, ne prihvatajuć i srpsko nacionalno poniženje, svečano usvaja sledeću,

DEKLARACIJU O JEDINSTVENOSTI I TERITORIJALNOJ

CELOVITOSTI REPUBLIKE SRBIJE

 1. Kosovo i Metohija su neotuđivi deo suverene teritorije Republike Srbije, u saglasnosti sa Ustavom Srbije i Međunarodnim pravom, uključujuć i i Rezoluciju 1244 (Aneks 2, član 8) Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Razgovor i moguće prihvatanje takozvanog razgraničenja, 2 znočili bi pristanak na povredu teritorijalnog integriteta Republike Srbije, ne samo da su antiustavni, već su ravni priznanju ležne države Kosova.
 2. Nezakonit prenos suvereniteta Kosova i Metohije na terorističku organizaciju kosovskih Albanaca je ostvaren uz podršku i saučeće SAD-NATO okupacionih snaga. Na osnovu Međunarodnog prava, okupacione snage SAD-NATO, nisu imale pravo da menjaju ekonomsku, socijalnu, niti pravnu strukturu okupirane teritorije Srbije (član 53 IV ženevske Konvencije) niti da od te južne srpske pokrajine stvore jednu drugu državu, kao što je to učinjeno sa proglašewem nezavisnosti Kosova od strane terorističke organizacije OVK.
 3. Očuvawe suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije, kao pravnog naslednika Savezne Republike Jugoslavije, garantovano je Ustavom Republike Srbije, 2006. godine i Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, 1999. godine i najvažniji je državni i nacionalni interes koji se, u ime legitimne kolektivne samoodbrane, a u skladu sa članom 51, Povelje Ujediwenih nacija, brani svim stredstvima, uključujući i upotrebom oružane sile.
 4. Države i narodi, čija je zemlja okupirana od strane sile, zadržavaju stalno pravo na svoje prirodno bogatstvo. Pored toga, nelegalne su sve mere koje okupator preduzme da bi koristio prirodno i ljudsko bogatstvo okupirane teritorije. Na osnovu toga, između ostalog:
  1. Okupator ne preuzima suverenitet nad teritorijom;
  2. Zabranjena je konfiskacija privatne svojine;
  3. Kulturna imovina mora biti poštovana;
  4. Privatno vlasništvo ne može biti konfiskovano od strane okupatora;
  5. Okupator ne stiče pravo vlasništva nad nepokretnom javnom imovinom.
 5. Dužnost Narodne skupštine Republike Srbije i Vlade Republike Srbije je da proglase okupaciju Srbije, kako bi se Srbija pravno zaštitila od pljačke šiptarskih terorista i svetskih multinacionalnih kompanija. Poznato je da je Kosovska vlada donela odluku da se sva nepokretna imovina, registrovana na ime Republike Srbije, kao naslednika SFR Jugoslavije, registruje na ime Kosova. Milioni kvadratnih metara zemljišta, i imovina najvećih srpskih javnih preduzeća mali su deo bogatstva koje Vlada Kosova želi da prisvoji.
 6. Svaka saglasnost i pristanak Vlade Republike Srbije o otuđivanju dela teritorije Republike Srbije, ili prešutno prihvatawe okupacije, u ime “realne politike” podrazumeva se krivičnim delom protiv Ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije (član 305, član 306 i član 307).
 7. Da bi se uspostavio mir između građana Republike Srbije i samoproklamovane lažne države Kosova, neophodno je da se vratimo takvim odnosima u kojima neće vladati interesi drugih država, niti interesi multinacionalnih kompanija. Jedino u takvim uslovima i u okviru jedinstvene države Srbije, Ustava Republike Srbije iz 2006. godine, Statuta Suštinske Autonomne pokrjine Kosova i Metohije i Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, održaće se mir i pravda. Suživot između Srba i građana albanskog porekla je neminovan i moguć je međusobnim poštovanjem, zaštitom gudskih prava, i jednakosti. Pored toga, građani južne srpske pokrajine Kosova i Metohije albanskog porekla, po svom nahođenju, mogu da se organizuju, kao nevladina organizacija, s ciljem da dobiju Konsultativni statut u okviru Ekonomskog i socijalnog saveta Ujedinjenih nacija. To je najviši statut koga Ujedinjene nacije daju nevladinim organizacijama, čime im se omogućava sudelovanje u radu Ujedinjenih nacija.
 8. Obzirom da su SAD-NATO, podržavajući terorizam i nelegalni separatizam, počinili mnogobrijne zločine tokom agresije na Srbiji, Vlada Republike Srbije, da bi zaštitila srpske nacionalne interesa i opstanak svog naroda, treba da usmeri svoju spoljnu politiku prema bratskoj Rusiji i prijateqskim zemljama koje podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet Srbije i koje nisu priznale samoproglašenu lažnu državu Kosovo. Među tim zemljama, mnoge države Evropske zajednice taj uslov ne ispuwavaju.
 9. Odbrana nacionalnih i državnih interesa Srbije, naspram globalnih osvajača, pod kojima prvenstveno podrazumevamu SAD-NATO, ne može se braniti bez podrške prijateljskih zemalja, niti se može braniti poniznom politikom koja ne poštuje čast i dostojanstvo svog naroda. Svesrpska zajednica Francuske, na svom Skupštinskom zasedanju od 21. februara 2019. godine, svečano poziva Srbe u otadžbinskim zemljama i u rasejanju na svesrpsku sabornost, međusobno povezivane i zajedničko delovaće u odbrani srpskih nacionalnih interesa. Pozivamo srpske organizacije u rasejanju i u otadžbinskim zemljama da, imajući u vidu svesrpske nacionalne interese, uspostave saradnju sa rodoljubivim nevladinim organizacijma u Srbiji, Republici Srpskoj, kao i sa izbegličkim nevladinim organizacijama okupirane Republike Srpske Krajine u okviru jednog zajedničkog rodoljubivog Programa, Sima S. Mraović, Doktor Neurofiziologije, bivši predsednik, SZF Ivan Janković, počasni predsednik SZF

ЗАЈЕДНИЧКА ДЕКЛАРАЦИЈА

Поштовани Срби, драги пријатељи, ову декларацију у потпуности подржава и Социјална странка Срба Словеније, као и Савез српске дијаспоре Словеније.

СВЕСРПСКА ЗАЈЕДНИЦА ФРАНЦУСКЕ (СЗФ)

___________________________________________________________________________

Париз, 21. фебруара 2019.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ Ми, Срби у Француској, са огорчењем и осудом памтимо злочиначко САД-НАТО бомбардовање Савезне Републике Југославије, углавном Србије, скрнављење српских духовних светиња, протеривања српског становништва са својих вековних огњишта од стране шиптарских терориста, и најзад, окупацију Косова и Метохије. Данас, шиптарски терористи, прерушени у државнике, лажне драаве Косова, уз подршку и саучешће појединих политичара и мултинационалних компанија САД и Канаде, међу којима се налазе и они који су починили злочин над српским народом у току САД-НАТО агресије, настоје да отму природно и рудно богатство Србије. Србија то не сме да дозволи. Потсећамо српску и светску јавност да Срби нису заборавили:

– Да је НАТО, предвођен Сједиwеним Америчким Државама, бомбардовао Србију 1999. године, у супротности са међународним правом, починивши злочине међународног карактера над цивилним становништвом. За те злочине још нико није одговарао. Ти злочини не застаревају.

– Да су Сједиwене Америчке Државе и НАТО окупирале Републику Србију. Потсећамо, да се на основу члана 42 Хашких прописа из 1907. године, територија једне државе сматра окупирана када се нађе под ауторитетом непријатељске војке, што је данас случај са Србијом. Поред тога, женевска Конвенција ИВ, члан 2 потврђује да се дефиниција окупације односи на "све случајеве делимичне, или потпуно окупиране територије“. Трајање окупације, по тумачеwу многих стручњака међународног права, нема временско ограничење и може да се сведе чак и на неколико сати. То је важан податак, имајући у виду низ Споразума које је Влада Србије потписала са САД, и посебно са НАТО-ом о такозваном транзиту њихових оружаних снага преко територије Србије.

– Да се окупација Република Србија, огледа :

 1. Присуством САД-НАТО непријатељске војне базе Бондстил,
 2. Присуством КФОР-а, међународних војних снага Уједињених нација на основу Резолуције 1244 Савета безбедности,
 3. Незаконитим преносом суверености јужне српске покрајине на шиптарску терористичку организацију и
 4. Споразумима каје је претходна влада Србије потписала са САД и са НАТО окупаторима. Стога, Свесрпска заједница Француске, позивајући се на своје славне предке, на своје духовно наслеђе, као и на часне савременике, који се боре против Велеиздаје Косова и Метохије, не прихватајућ и српско национално понижење, свечано усваја следећу,

ДЕКЛАРАЦИЈУ О ЈЕДИНСТВЕНОСТИ И ТЕРИТОРИЈАЛНОЈ

ЦЕЛОВИТОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 1. Косово и Метохија су неотуђиви део суверене територије Републике Србије, у сагласности са Уставом Србије и Међународним правом, укључујућ и и Резолуцију 1244 (Анекс 2, члан 8) Савета безбедности Уједињених нација. Разговор и могуће прихватање такозваног разграничења, 2 зночили би пристанак на повреду територијалног интегритета Републике Србије, не само да су антиуставни, већ су равни признању лежне државе Косова.
 2. Незаконит пренос суверенитета Косова и Метохије на терористичку организацију косовских Албанаца је остварен уз подршку и саучеће САД-НАТО окупационих снага. На основу
  Међународног права, окупационе снаге САД-НАТО, нису имале право да мењају економску, социјалну, нити правну структуру окупиране територије Србије (члан 53 ИВ женевске Конвенције) нити да од те јужне српске покрајине створе једну другу државу, као што је то учињено са проглашеwем независности Косова од стране терористичке организације ОВК.
 3. Очуваwе суверенитета и територијалног интегритета Републике Србије, као правног наследника Савезне Републике Југославије, гарантовано је Уставом Републике Србије, 2006. године и Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација, 1999. године и најважнији је државни и национални интерес који се, у име легитимне колективне самоодбране, а у складу са чланом 51, Повеље Уједиwених нација, брани свим стредствима, укључујући и употребом оружане силе.
 4. Државе и народи, чија је земља окупирана од стране силе, задржавају стално право на своје природно богатство. Поред тога, нелегалне су све мере које окупатор предузме да би користио природно и људско богатство окупиране територије. На основу тога, између осталог:
  1. Окупатор не преузима суверенитет над територијом;
  2. Забрањена је конфискација приватне својине;
  3. Културна имовина мора бити поштована;
  4. Приватно власништво не може бити конфисковано од стране окупатора;
  5. Окупатор не стиче право власништва над непокретном јавном имовином.
 5. Дужност Народне скупштине Републике Србије и Владе Републике Србије је да прогласе окупацију Србије, како би се Србија правно заштитила од пљачке шиптарских терориста и светских мултинационалних компанија. Познато је да је Косовска влада донела одлуку да се сва непокретна имовина, регистрована на име Републике Србије, као наследника СФР Југославије, региструје на име Косова. Милиони квадратних метара земљишта, и имовина највећих српских јавних предузећа мали су део богатства које Влада Косова жели да присвоји.
 6. Свака сагласност и пристанак Владе Републике Србије о отуђивању дела територије Републике Србије, или прешутно прихватаwе окупације, у име “реалне политике” подразумева се кривичним делом против Уставног уређења и безбедности Републике Србије (члан 305, члан 306 и члан 307).
 7. Да би се успоставио мир између грађана Републике Србије и самопрокламоване лажне државе Косова, неопходно је да се вратимо таквим односима у којима неће владати интереси других држава, нити интереси мултинационалних компанија. Једино у таквим условима и у оквиру јединствене државе Србије, Устава Републике Србије из 2006. године, Статута Суштинске Аутономне покрјине Косова и Метохије и Резолуције 1244 Савета безбедности Уједињених нација, одржаће се мир и правда. Суживот између Срба и грађана албанског порекла је неминован и могућ је међусобним поштовањем, заштитом гудских права, и једнакости. Поред тога, грађани јужне српске покрајине Косова и Метохије албанског порекла, по свом нахођењу, могу да се организују, као невладина организација, с циљем да добију Консултативни статут у оквиру Економског и социјалног савета Уједињених нација. То је највиши статут кога Уједињене нације дају невладиним организацијама, чиме им се омогућава суделовање у раду Уједињених нација.
 8. Обзиром да су САД-НАТО, подржавајући тероризам и нелегални сепаратизам, починили многобријне злочине током агресије на Србији, Влада Републике Србије, да би заштитила српске националне интереса и опстанак свог народа, треба да усмери своју спољну политику према братској Русији и пријатеqским земљама које подржавају суверенитет и територијални интегритет Србије и које нису признале самопроглашену лажну државу Косово. Међу тим земљама, многе државе Европске заједнице тај услов не испуwавају.
 9. Одбрана националних и државних интереса Србије, наспрам глобалних освајача, под којима првенствено подразумеваму САД-НАТО, не може се бранити без подршке пријатељских земаља, нити се може бранити понизном политиком која не поштује част и достојанство свог народа. Свесрпска заједница Француске, на свом Скупштинском заседању од 21. фебруара 2019. године, свечано позива Србе у отаџбинским земљама и у расејању на свесрпску саборност, међусобно повезиване и заједничко деловаће у одбрани српских националних интереса. Позивамо српске организације у расејању и у отаџбинским земљама да, имајући у виду свесрпске националне интересе, успоставе сарадњу са родољубивим невладиним организацијма у Србији, Републици Српској, као и са избегличким невладиним организацијама окупиране Републике Српске Крајине у оквиру једног заједничког родољубивог Програма, Сима С. Мраовић, Доктор Неурофизиологије, бивши председник, СЗФ Иван Јанковић, почасни председник СЗФ