Blog

26 maj
0

JAVNI POZIV SVIM SRBIMA U SLOVENIJI I NJIHOVIM PRIJATELJIMA U VEZI GLASANJA ZA EVROPSKI PARLAMENT 9. JUNA 2014 UZ ORGANIZOVANJE PROTESTA

JAVNI POZIV SVIM SRBIMA U SLOVENIJI I NJIHOVIM PRIJATELJIMAU VEZI GLASANJA ZA EVROPSKI PARLAMENT 9. JUNA 2014 UZ ORGANIZOVANJE PROTESTA

Cenjeni naši, Socijalna stranka Srba slovenije u vezi subjektivnih razloga neće sa svojim kandidatima izaći na ove slovenačke izbore.

Mada, gledajući činjenice i delo, pozivamo sve Srbe u Sloveniji i njihove prijatelje, da svoji izlaskom na glasanja neikim slučajem ne glasaju za vlastodržačku neprijateljsku koaliciju i da svoje glasove usmere bilo kojima koji nisu u ovoj trenutno vladajućoj neprijateljskoj koaliciji navedeni odnosno evidentirani na izbornoj listi. Slovenački vlastodržci i drugim činjenicama pokazuju svoje zakonsko neprijateljstvo i do pacijenata, penzionera i slično. Dakle, cenjeni naši, imajte u vidu, da su isključivo nas Srbe u jednostranoj Nemačkoj resoluciji upravo oni podržali. Napomena, balans interesa za Bosni i Hercegovinu, tri naroda i dva entiteta leži u srži Dejtonskog sporazuma kojim je okončan krvavi građanski rat.

Sponzori rezolucije obmanuli su GS UN tvrdeći da će ovaj dokument dovesti do pomirenja, a pritom su sakrili da rezolucija nema podršku svih naroda i entiteta BiH.

Tako su slovenački vlastodržci, dokazali da im isključivo srpske žrtve rata nisu jednake i bitne, niti iz humanog odnosa, a ni ljudskog, te da su im bitne samo žrtve muslimana. Samo u Bratuncu u Srpskoj je ubijeno 3267 srpskih civila, dok se u Srebrenici još evidentiraju i živi i ne samo mrtvi.Niko od Srba nije ni tvrdio, da se u Srebrenici nisu dogodila ubistva, za koje su već pojedinci osuđeni. Razmislimo i sami potražimo odgovor na pitanje – ko to želi ponovo nemire ili možda rat u BiH? Istinito i dan danas za srpske ratne žrtve nema još osuđenih ubica. Verovatno im je želja im je bila, mada neuspešna, da svim Srbima udare pečat na čelo genocidne nacije. Činjenice, demokratski viđeno, više ih je bilo uzdržanih, protiv ili uopšte nisu glasali na zasedanju UN. Jeli to možda prihvatanje takve rezolucije po zakonima Amerike (po mestu registracije) i pravilniku GS UN? Ujedno predlažemo, da redovno pratite naše internetne sajtove, a posebno FS stranice i tako date svoj doprinos organizovanju množičnih protesta ove godine verovatno jula i  avgusta (Ljubljana, Maribor, Kopar..). Svakako, dokažimo to dostojanstveno uzdignute glave. Činjenica, da nas u Sloveniji živi više od 200.000 i još uvek nepriznate srpske manjine, a priznate italijanske i mađarske sa manje od 8.000. Nije nam  prvi put organizovati proteste u vezi diskriminacije do nas Srba u Sloveniji, kazuju i slike. Srećno!

SA PRAVDOM  I DOSTOJANSTVOM  U IME BOGA, ISTINOM I PRAVDOM i PRAVOSLAVLJEM NARODA SVOGA.

Vodstvo Socijalna stranka Srba Slovenije, Savez srpske dijaspore Slovenije, Udruženje srpskih književnika u Sloveniji i EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI, UZ VIŠE DRUGIH SUBJEKATA.

 

MIŠLJENJA STRUČNJAKA I MEDIJSKE OBJAVE

TRAVESTIJA: Milionskа nаcijа, kojа se prostire u više držаvа, kolektivno je osuđenа, bez suđenjа!

Berlin je gurаo nаcrt lаžnim izgovorimа, rekаo je ruski izаslаnik UN Vаsilij Nebenzijа

Rezolucijа u UN o „genocidu u Srebrenici“ podelilа je Generаlnu skupštinu, demonizovаlа bivšu Jugoslаviju i ugrozilа mir u Bosni i Hercegovini, izjаvio je ruski On je govorio nakon što je Generalna skupština izglasala predlog Nemačke i Ruande da se 11. jul proglasi “Danom sećanja na genocid u Srebrenici”. Mаnje od polovine od 193 držаve člаnice UN, 84, glаsаlo je zа, 19 protiv, а 68 uzdržаnih.

„Nemаčkа, kojа je zаpočelа dvа svetskа rаtа u 20. veku, ubilа je milione ljudi u koncentrаcionim logorimа, počinilа mаsovnа zlodelа u Africi i učestvovаlа u rаspаdаnju Jugoslаvije, sаdа pokušаvа dа predаje drugimа o znаčаju pomirenjа“,

Rusijа čvrsto veruje dа Nemаčkoj nedostаje morаlni аutoritet dа iznese reč „genocid“ zа bilo štа drugo osim zа sopstvene zločine, rekаo je on, nаpominjući dа su sаmi UN nаstаle dа bi se osigurаli dа

Koristeći rezoluciju dа se usvoji političkа deklаrаcijа kojа je bilа „zloupotrebа“ Generаlne skupštine, rekаo je stаlni predstаvnik Rusije, nаzivаjući glаsаnje „pirovnom pobedom“ zа svoje sponzore jer se

„Jednа stvаr je jаsnа: sponzori rezolucije nаmerno gurаju Bosnu u sukob, bez obzirа nа cenu koju je zemljа plаtilа tokom grаđаnskog rаtа 1990-ih, kаdа je poginulo 100.000 ljudi“, rekаo je Nebenzijа Rezoluciju je opisаo kаo „pretnju miru i bezbednosti u celom regionu ”

Dejtonskim mirovnim sporаzumom okončаn je grаđаnski rаt u Bosni 1992-95. podelom zemlje između Republike Srpske (RS) i Muslimаnsko-kаtoličke Bosаnski ustаv zаhtevа dа sve tri zаjednice – bošnjаčki muslimаni (Bošnjаci), bosаnski prаvoslаvni hrišćаni i bosаnski rimokаtolički Hrvаti – postignu konsenzus o spoljnopolitičkim pitаnjimа, аli su Bošnjаci

Brojni zvаničnici bosаnskih muslimаnа i politički komentаtori su poslednjih nedeljа izjаvili dа će rezolucijа UN utrtiti put ukidаnju RS kаo “genocidne tvorevine”, time će se Predsjednik RS Milorаd Dodik već je nаjаvio dа će se u roku od 30 dаnа preseliti nа „mirno oddvаjаnje

Muslimаnski Bošnjаci tvrde dа je smrt oko 8.000 muškаrаcа tokom bitke zа Srebrenicu u julu 1995. godine bilа ge Tribunаl zа rаtne zločine koji finаnsirа Zаpаd – pretečа Međunаrodnog krivičnog sudа koji ni SAD odbijаju dа priznаju – složio se, koristeći legаlističke tvrdnje bez presedаnа u međunаro..

 

МИШЉЕЊА СТРУЧЊАКА И МЕДИЈСКЕ ОБЈАВЕ

ТРАВЕСТИЈА: Милионска нација, која се простире у више држава, колективно је осуђена, без суђења!

Берлин је гурао нацрт лажним изговорима, рекао је руски изасланик УН Василиј Небензија

Резолуција у УН о „геноциду у Сребреници“ поделила је Генералну скупштину, демонизовала бившу Југославију и угрозила мир у Босни и Херцеговини, изјавио је руски On je govorio nakon što je Generalna skupština izglasala predlog Nemačke i Ruande da se 11. jul proglasi “Danom sećanja na genocid u Srebrenici”. Мање од половине од 193 државе чланице УН, 84, гласало је за, 19 против, а 68 уздржаних.

„Немачка, која је започела два светска рата у 20. веку, убила је милионе људи у концентрационим логорима, починила масовна злодела у Африци и учествовала у распадању Југославије, сада покушава да предаје другима о значају помирења“,

Русија чврсто верује да Немачкој недостаје морални ауторитет да изнесе реч „геноцид“ за било шта друго осим за сопствене злочине, рекао је он, напомињући да су сами УН настале да би се осигурали да

Користећи резолуцију да се усвоји политичка декларација која је била „злоупотреба“ Генералне скупштине, рекао је стални представник Русије, називајући гласање „пировном победом“ за своје спонзоре јер се

„Једна ствар је јасна: спонзори резолуције намерно гурају Босну у сукоб, без обзира на цену коју је земља платила током грађанског рата 1990-их, када је погинуло 100.000 људи“, рекао је Небензија Резолуцију је описао као „претњу миру и безбедности у целом региону ”

Дејтонским мировним споразумом окончан је грађански рат у Босни 1992-95. поделом земље између Републике Српске (РС) и Муслиманско-католичке Босански устав захтева да све три заједнице – бошњачки муслимани (Бошњаци), босански православни хришћани и босански римокатолички Хрвати – постигну консензус о спољнополитичким питањима, али су Бошњаци

Бројни званичници босанских муслимана и политички коментатори су последњих недеља изјавили да ће резолуција УН утртити пут укидању РС као “геноцидне творевине”, тиме ће се Предсједник РС Милорад Додик већ је најавио да ће се у року од 30 дана преселити на „мирно оддвајање

Муслимански Бошњаци тврде да је смрт око 8.000 мушкараца током битке за Сребреницу у јулу 1995. године била ге Трибунал за ратне злочине који финансира Запад – претеча Међународног кривичног суда који ни САД одбијају да признају – сложио се, користећи легалистичке тврдње без преседана у међунаро..

Opširnije
25 apr
0

POSEBNO OBAVEŠTENJE SOCIJALNE STRANKE SRBA SLOVENIJE, SAVEZA SRPSKE DIJASPORE SLOVENIJE, UDRUŽENJA SRPSKIH KNJIŽEVNIKA SLOVENIJE I EVROPSKE AKADEMIJE SRPSKIH NAUKA I UMETNOSTI

Cenjeni naši, zadnje vreme smo svedoci subjektivnog i nad – sve štetnog delovanja Slovenačke vlade isključivo do srpske nacije, ma gde da ona bila. Pitamo se šta je u pozadini takvih vlastodržaca? Smatramo da je ova slovenačka vladajuća koalicija najštetnija i po vlastiti narod.

Svakako, amateri bi već objektivnije razmišljali, da je svaki rat neopravdan i nepotreban, ali ako do njega ipak dođe, u njemu se gine, a najviše nevini građani. To da slovenačka vlada činjenično deluje isključivo protiv srpske nacije, nema ni logike, a ni osnove. Ponaša se kao da su u ratu Srbi od neprijatelja kroz puščane cevi dobivali ruže, a ne kuršume. Činjenica, da je u zadnjem ratu stradalo više Srba nego bilo koje nacije. Slovenački vlastodržci nisu čak ni podržali Evropske potpisane garancije o Zajednici srpskih opština, a kamo li šta drugo. Glasanje oko resolucije o Srebrenici i sve drugo, želja ima je verovatno da se stvara neprijateljstvo između naroda BiH i ništa drugo. Pitamo se – Šta je sa Palestinom, jeli tamo napravit genocid..

Nadamo se da ćemo ujedno sa demokratskim postupcima protesta probuditi većinu vrednih i poštenih slovenačkih državljana. To da se istorija piše ponovo, nikako ne utječu srpski subjekti sa Socijalnom strankom Srba u Sloveniji i iamćemo to u vidu, a verujemo da će doći vreme da i pojedini iz vlade odgovaraju za svoje štetne postupke. Vodstva!

Opširnije
02 dec
0

TREĆI KONGRES SOCIJALNE STRANKE SRBA SLOVENIJE I NJENO NOVO RUKOVODSTVO

Cenjeni članovi, pridruženi članovi i prijatelji, oni koji niste iz svojih subjektivnih ili objektivnih razloga bili učesnici Kongresa stranke SSSS održanog  02. decembra u Celju.

Za novoga predsednika stranke jednoglasno je potvrđen Igor Mitić iz Celja.

Stranka je na svom kongresu potvrdila i sve druge potrebne funkcije vodstva.

Kongres je potvrdio  i prečišćeni tekst novoga statuta stranke, kao i program stranke.

Dosadašnji predsednik stranke Saša Gajić, kojem je istekao četverogodišnji vremenski rok. Gajić je čestitao novom predsedniku stranke Mitiću kao i svim novo potvrđenim u organe vodstva stranke. Između ostaloga je dodatno dogovoreno, da vodstvo stranke SSSS redovno prati kulturna i politička događanja u Sloveniji i da po potrebi odreagira sa organizovanjem ako bude potrebno i masovnih protesta. Poznato je, da su Srbi u Sloveniji i onako  najbrojnija nepriznata manjina 212.000.  Lj.Z.

Opširnije
13 okt
0

ISKLJUČIVO PROTIV SRBA – JELI TO, KO DA VIŠE?

VELIKA PROPAGANDA I HAJKA PROTIV SRBA DRŽAVNE SLOVENAČKE TELEVIZIJE  i SLOVENAČKOG REŽISERA SNIMLJENOG FILMA

Cenjeni Srbi, članovi, pridruženi članovi i prijatelji, obaveštavamo vas da je u svojoj Slovenačka TV u udarnoj emisiji TV TEDNIK (https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174874902?s=tv) objavila planiranu i smišljenu emisiju o IZBEGLICAMA, ponajviše o Muslimanima, kao da su u prošlom ratu jedino oni stradavali, a Srbi nisu. Dakle srpske izbeglice nisu ni spomenute, kao da su jedino oni pravili zla po Bosni i Hrvatskoj. Naravno, da ćemo upotrebiti sva pravna i druga dozvoljen sredstva protiv umešanih u ovu štetnu radnju isključivo protiv Srba, a posebno Srba u Sloveniji. Izgleda da sa tom televizijskom propagandom žele dodatno prikazati, da su svi neprijatelji u ratu Srbima mesto kuršuma kroz puščane cevi slali ružice. Sa navedenom TV emisijom su između ostaloga počeli raspirivanje nacionalne i verske nestrpnosti u evropskoj Sloveniji. Verovatno su dobro plaćeni od pojedinih srpskih neprijateljskih pokreta i obaveštajnih službi.. Činjenično, Slovenija je za sada mirna i bezbedna zemlja, a upravo ti i imaju želje po nemirima i slično.. Upravo se snimaju i filmovi na štetu srpske nacije, pa sa njim dodatno raspiruju mržnju i nestrpnost.. Dakle, kršili su i slovenački Ustav, a i preuzete međunarodne norme o ljudskim pravima. Pitamo se dali je o tome obaveštena i slovenačka obaveštajna služba državne bezbednosti »SOVA«.  Predlažemo, da ovo delite što više, kako bi se oduprli ovoj PROPAGANDI. Očekujemo i zaštitu Ambasade Srbije u Ljubljani, a i da uputi u vezi nvedenog i svoju NOTU..?

Vodstva: Socijalne stranke Srba Slovenije, Savez srpske dijaspore Slovenije, Udruženje srpskih književnika Slovenije i Evropske AKADEMIJE srpskih nauka i umetnosti. Srećno! DODATNI IZVOR: U intervjuu koji je slovenački režiser Miran Zupanič dao medijskoj kući “Al Džazira Balkans”, iznesene su zastrašujuće tvrdnje. »SARAJEVO SAFARI«: Bogati stranci ubijali civile u opkoljenom Sarajevu

Opširnije
13 okt
0

IZBORI U SLOVENIJI

Cenjeni članovi, simpatizeri i prijatelji, takođe na ovim izborima SOCIJALNA STRANKA SRBA SLOVENIJE direktno neće učestvovati u vezi subjektivnih i objektivnih razloga. Dakle, svim vama koji izlazite u Sloveniji na izbore predlažemo da glasate po svojim sopstvenim željama. Istini za volju, voleli bi da gledate i činjenice, te ne glasate za diskriminatorske i neprijateljske političke opcije sa kojima smo bilo to još na Sudu ili koje smo već pobedili na Sudovima. Srećno. Živeli. Vodstvo SSSS sa predsednikom Sašom Gajićem.

Opširnije
26 maj
0

VELIKA PROPAGANDA I HAJKA PROTIV SRBA DRŽAVNE SLOVENAČKE TELEVIZIJE

Cenjeni Srbi, članovi, pridruženi članovi i prijatelji, obaveštavamo vas da je u svojoj Slovenačka TV udarnoj emisiji TV TEDNIK (https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174874902?s=tv) objavila planiranu i smišljenu emisiju o IZBEGLICAMA, ponajviše o Muslimanima, kao da su u prošlom ratu jedino oni stradavali, a Srbi nisu. Dakle srpske izbeglice nisu ni spomenute, kao da su jedino oni pravili zla po Bosni i Hrvatskoj. Naravno, da ćemo upotrebiti sva pravna i druga dozvoljen sredstva protiv umešanih u ovu štetnu radnju isključivo protiv Srba, a posebno Srba u Sloveniji. Izgleda da sa tom televizijskom propagandom žele dodatno prikazati, da su svi neprijatelji u ratu Srbima mesto kuršuma kroz puščane cevi slali ružice. Sa navedenom TV emisijom su između ostaloga počeli raspirivanje nacionalne i verske nestrpnosti u evropskoj Sloveniji. Dakle, kršili su i slovenački Ustav, a i preuzete međunarodne norme o ljudskim pravima. Predlažemo, da ovo delite što više, kako bi se oduprli ovoj PROPAGANDI. Očekujemo i zaštitu Srba Ambasade Srbije u Ljubljani, a i da uputi u vezi nvedenog i svoju NOTU.

Vodstva: Socijalne stranke Srba Slovenije, Savez srpske dijaspore Slovenije, Udruženje srpskih književnika Slovenije i Evropske AKADEMIJE srpskih nauka i umetnosti.

Opširnije
01 aug
0

SRPSKO JEDINSTVO ILI NESTANAK REPUBLIKE SRPSKE

Gledajući Nemce kroz činjenice još iz II svetsko rata, a posebno stradanja Srba u ustaškim logorima, pošto su im pomagali, nikada se pa i danas ne bi smeli javiti, a kamo li da dolaze tamo gde su Srbi. Fašizam im nije uspeo, a sada ga žele da uspostave verovatno nekim »modernijim« njihovim drugačijim putem. Unatoć tome da se guraju svuda, a posebno da baš oni određuju neku pravdu Srbima. Verujte, od toga nema ništa, bar ne za Srbe i Republiku Srpsku. Imajući u vidi i činjenice, njihove vojnike poslane da prave »mir« na Kosovu, pa su se baš sa prvima rafalima poslužili isključivo na Srbima. Pokušajima članica EU, da nametnu sve svoje želje i volju, nije im bar za sada uspelo, pa ipak pokušavaju i dalje. Vidi se da su i ovoga svoga koji se naziva Visoki predstavnikom (Christian Schmidt) za BiH ugurali bilo kako, ali ne i već kroz važeća DEJTONSKA napisana pravila i procedure. Pozivamo na zrelost sve političke subjekate u Republici Srpskoj, kako bi pobedili zlo, upravo onih od kojih je FAŠIZAM i počeo. BiH se definitivno raspada, a po svojim brojnim medijima, upravo jedni od potpisnika Dejtona, misleći da će im se želje ispuniti uz nemačkog »uguranog« predstavnika za BiH. To što žele za sebe celu BiH, a misleći ako su se preimenovali iz muslimana u BOŠNJAKE, da jedino oni ta prava imaju bez drugih većinskih nacija, recimo Srba i Hrvata. Pametno i njima savetujemo, da se ne služe principima, a koji jedino kao takvi mogu odgovor dobiti kroz principe, te da radije razgovaraju i sa Srbima i Hrvatima i da na vreme shvate da i oni žive u sadašnjoj BiH. Da, neka radije razmišljaju kako mlade stručnjake zaposliti u BiH, a ne da odlaze u inostranstvo. Imamo informacije, da je već par političara RS primilo visoka novčana sredstva uz pojedine advokate, a kojima je potrebno pravo vremeno preprečiti delovanje, a posebno u javnosti. Istini za volju, oni već koriste razbijanje DEJTONA, koji je ipak doneo mir u BiH, sve protiv Srba i PRAVOSLAVLJA, pa nema veze sa kim, može i sa crnim đavolom. Drago nam je, ako smo kroz 5732 ogleda naše stranice već pripomogli i samom jedinstvu naših Srba u Srpskoj. Prisetite se one narodne – um (pamet) caruje, a snaga klade valja.. Srećno! Vodstvo Socijalne stranke Srba Slovenije.

Opširnije
27 jul
0

REPUBLIKA SRPSKA JEDINSTVENA I ODBACUJE NAMETNUTI ZAKON VISOKOG PREDSTAVNIKA INCKA I ŽELJE MUSLIMANA (BOŠNJAKA)

ZAKLJUČCI PREDSTAVNIKA SVIH PARLAMENTARNIH STRANAKA REPUBLIKE SRPSKE 26.7.2021

 Nakon održanog sastanka predsjednika parlamentarnih stranaka u Srpskoj doneseno je nekoliko zaključaka.
  • Politički predstavnici iz RS odbacuju nametnute odluke visokog predstavnika i smatraju ga neprihvatljivim i ništavnim.
  • Smatramo da ne postoje uslovi za rad srpskih predstavnika u institucijama BiH – Predsjedništvu BiH, Parlamentarnoj skupštini i Savjetu ministara.
  • Odbacuje se svako nametanje na nivou BiH i ne postoji legalni visoki predstavnik jer nije izabran u skladu sa procedurama i odbacuje se saradnju s njim.
  • Na sastanku je bilo riječi i o drugim aktivnostima koje će biti u narednom periodu
  • Preko poslaničkih klubova biće upućena dva zakona vezana za ovu tematiku, a riječ je o krivičnim zakonima

Neki od njih su:

Јedan od njih je da srpski predstavnici u zajedničkim institucijama neće učestvovati u radu i neće donositi nikakve odluke dok se pitanje nametanja od strane visokog predstavnika ne riješi.

Ko bude RS nazvao genocidnom tvorevinom ići će u zatvor – jedno je od rješenja izmjena Krivičnog zakonika RS na kojem će narednih dana raditi poslanici NSRS kroz radne grupe, zajedničke – vladine i opozicione.

 

Dodatne izjave političkih lidera Srpske

 

Nedeljko Čubrilović predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske je istakao da su na sastanku imali konstruktivnu raspravu i donijeli nekoliko zaključaka:

– Politički predstavnici iz RS odbacuju nametnute odluke visokog predstavnika i smatraju ga neprihvatljivim i ništavnim.

– Smatramo da ne postoje uslovi za rad srpskih predstavnika u institucijama BiH – Predsjedništvu BiH, Parlamentarnoj skupštini i Savjetu ministara.

– Odbacuje se svako nametanje na nivou BiH i ne postoji legalni visoki predstavnik jer nije izabran u skladu sa procedurama i odbacuje se saradnju s njim.

– Na sastanku je bilo riječi i o drugim aktivnostima koje će biti razmatrane u narednom periodu

– Preko poslaničkih klubova biće upućena dva zakona vezana za ovu tematiku, a riječ je o krivičnim zakonima.

“Od sutra politički predstavnici iz Republike Srpske neće učestvovati u radu zajedničkih institucija na nivou BiH i neće donositi odluke dok se ovo ne riješi”, dodao je Čubrilović.

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović kazao je da od večeras srpski predstavnici neće ići u Sarajevo dok se ovo pitanje ne riješi i poručio da se ovakcva situacija može prevazići, samo ako postoji politička volja.

Predsjednik SDS-a Mirko Šarović rekao predstavnici Republike Srpske neće prihvatiti nametnute odluke visokog predstavnika.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da od ovog trenutka politički predstavnici Srpske neće učestvovati u radu i odlučivanju zajedničkih institucija i dodao da će pokušati da riješe krizu, koju je, kako kaže, prouzrokovao visoki predstavnik Valentin Incko.

Predsjednik DNS Nenad Nešić istakao je da su sastankom pokazali jedinstvo i da je Republika Srpska iznad stranačkih interesa.

Opširnije
25 jul
0

POZIV ZA NACIONALNO SRPSKO JEDINSTVO POLITIČARA I NJIHOVIH POLITIČKIH SUBJEKATA U SRPSKOJ

Zapad je preko »visokog« predstavnika OHR Incka sa njegovim »ZAKONOM« objavio rat svim Srbima.

Muslimanski ili kako to od skoro sebe nazvaše bošnjaci, a možemo dodati činjenično i njihov OHR žele zavladati BiH, kao da samo oni žive u njoj. Dakle, međunarodna zajednica želi preko NATO agresije na Srbe, opravdati sebe i svoje zločine nad nevinim civilnim stanovništvom, te tako okriviti srpsku naciju uz kako nazvaše genocid Srebrenice. Tako bi ujedno  uz ustaški genocid  od stradanja Srba u hrvatskom Jasenovcu zataškali, a celu režiju preneli na tu Srebrenicu i  tako okrivili Srbe kao naciju, za neku njihovu novu istoriju. Taj zakon Incka uz muslimane BiH i njegovog pera je pokušaj da se  političko jedinstvo Srba sruši, verovatno da se Haški tzribunal i dalje održe isključivo za suđenje Srbima u vezi sopstvenih misli.. Naravno EU demokratija za Srbe po njihovom ne važi, pa i sami prihvaćeni međunarodni zakoni. Ubeđeni smo, da je bolje da se i cela BiH sruši kao i SFRJ , pa neka i nastanu 3 samostalne državice i svako sebi. Istini na volju, već se govori – da će pojedine srpske političare potkupiti kako bi Inckov zakon za muslimane pokušao da »zaživi« Pa živeli. Vodstvo SOCIJALNE STRANKE SRBA SLOVENIJE.

Opširnije
20 jul
0

PONOVO SLOVENAČKA VLADA VRŠI NEUSTAVNU NACIONALNU PODELU SVOJIH DRŽAVLJANA

Dakle, nema više Ustavne jednakosti kod ulaska slovenačkih državljana, posebno nacionalne pripadnosti Srba, a koji dolaze iz Srbije ili BiH, a za pojedine druge postavljaju privilegije oko odredbi obaveznog korona testa ili karantene. Socijalna stranka Srba Slovenije osuđuje i zahteva pod hitno izmenu toga diskriminatornog zakona. Vodstvo SSSS.

Opširnije